START

Kolejny sukces poznańskiego Startu w programie ERASMUS +SPORT Unii Europejskiej !

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

  1. Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START zostało beneficjentem kolejnego, dużego projektu w ramach programu Erasmus+Sport Unii Europejskiej p n.. „Dis+Abled SPORT”. Erasmus+Sport jest programem w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Co roku EACEA – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej otrzymuje kilkaset aplikacji z całej Unii Europejskiej o dofinansowanie różnorodnych działań pro-sportowych. Priorytetem programów Erasmus musi być m.in społeczne włączanie przez sport oraz wzmacnianie wolontariatu. To już czwarty projekt Erasmus+Sport poznańskiego STARTu, w którym Stowarzyszenie pełni rolę lidera. START Poznań znajduje się w absolutnej czołówce polskich instytucji, z największą ilością wniosków Erasmus+Sport zaaprobowanych do dofinansowania przez Unię Europejską ( 4 projekty jako lider i 1 projekt jako partner).
Głównym celem Projektu „Dis+Abled SPORT” jest stworzenie atrakcyjnego narzędzia, służącego integracji osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi przez sport, w postaci podręcznika z 40-60 grami paraolimpijskimi, tradycyjnymi i innymi. Podręcznik ten będzie dostępny dla wszystkich chętnych. W Projekcie są też planowane działania praktyczne, takie jak spotkania projektowe, warsztaty, webinary i wydarzenia promocyjno-edukacyjne.
Partnerami „STARTU” są: Disabled Croatian Boccia Association z Chorwacji, Cerebral Palsy Czech Sports Federation z Czech i Amateur Sports Association Disboccia z Włoch. Partnerem Stowarzyszonym jest Europejskie Stowarzyszenie Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSGA/AEJeST).
W listopadzie br. planowane jest pierwsze spotkanie projektowe w Polsce.
“Dis+Abled SPORT” – sports and games designed to be played by people with physical & visual disabilities alongside with able-bodied; an innovative approach to increase Social Inclusion and Equal Opportunities in Sport. Project cofunded by the Erasmus+Programme of the European Union
Project leader:
Sports Rehabilitation Association START (SSR START), Poznań, Poland
Partners:
Disabled Croatian Boccia Association (DCBA), Zagreb, Croatia
Sports Federation (CPCSF), Prague, Czech Republic
Cerebral Palsy Czech Amateur Sports Association Disboccia (A.S.D.Disboccia) Pinerolo, in Piedmont, Italy
Associated Partner:
European Traditional Sports and Games Association (ETSGA/AEJeST),

Więcej Aktualności