START

Kolejny sukces poznańskiego Startu w programie ERASMUS +SPORT Unii Europejskiej !

  1. Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START zostało beneficjentem kolejnego, dużego projektu w ramach programu Erasmus+Sport Unii Europejskiej p n.. „Dis+Abled SPORT”. Erasmus+Sport jest programem w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Co roku EACEA – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej otrzymuje kilkaset aplikacji z całej Unii Europejskiej o dofinansowanie różnorodnych działań pro-sportowych. Priorytetem programów Erasmus musi być m.in społeczne włączanie przez sport oraz wzmacnianie wolontariatu. To już czwarty projekt Erasmus+Sport poznańskiego STARTu, w którym Stowarzyszenie pełni rolę lidera. START Poznań znajduje się w absolutnej czołówce polskich instytucji, z największą ilością wniosków Erasmus+Sport zaaprobowanych do dofinansowania przez Unię Europejską ( 4 projekty jako lider i 1 projekt jako partner).
Głównym celem Projektu „Dis+Abled SPORT” jest stworzenie atrakcyjnego narzędzia, służącego integracji osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi przez sport, w postaci podręcznika z 40-60 grami paraolimpijskimi, tradycyjnymi i innymi. Podręcznik ten będzie dostępny dla wszystkich chętnych. W Projekcie są też planowane działania praktyczne, takie jak spotkania projektowe, warsztaty, webinary i wydarzenia promocyjno-edukacyjne.
Partnerami „STARTU” są: Disabled Croatian Boccia Association z Chorwacji, Cerebral Palsy Czech Sports Federation z Czech i Amateur Sports Association Disboccia z Włoch. Partnerem Stowarzyszonym jest Europejskie Stowarzyszenie Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSGA/AEJeST).
W listopadzie br. planowane jest pierwsze spotkanie projektowe w Polsce.
“Dis+Abled SPORT” – sports and games designed to be played by people with physical & visual disabilities alongside with able-bodied; an innovative approach to increase Social Inclusion and Equal Opportunities in Sport. Project cofunded by the Erasmus+Programme of the European Union
Project leader:
Sports Rehabilitation Association START (SSR START), Poznań, Poland
Partners:
Disabled Croatian Boccia Association (DCBA), Zagreb, Croatia
Sports Federation (CPCSF), Prague, Czech Republic
Cerebral Palsy Czech Amateur Sports Association Disboccia (A.S.D.Disboccia) Pinerolo, in Piedmont, Italy
Associated Partner:
European Traditional Sports and Games Association (ETSGA/AEJeST),

Więcej Aktualności