START

Kolejny dzień projektu „Seniorzy 55+ na Start” za nami!

Naszym uczestnikom dopisuje wspaniała pogoda, więc korzystając z okazji spędzają czas na świeżym powietrzu.
Warto dodać, ze Seniorzy przygotowują się i pilnie szkolą na animatorów czasu wolnego.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej Aktualności