START

Jutro w Drzonkowie uroczystość Jubileuszu 50 lecia zielonogórskiego „START” – najliższego nam „startowcom” poznaniakom i sercem i duchem.

Zielonogórski Start powstał w 1965 roku jako Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów, jedna z 17 jednostek organizacyjnych Rady Głównej Zrzeszenia Sportowego Start Warszawa. Współtwórcą sportu niepełnosprawnych na Ziemi Lubuskiej był RYSZARD SAWICKI, który był wiceprezesem Zarządu d/s sportowych powstałego MOKFI. Był tw…órcą i inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć. Do końca swojego życia odgrywał bardzo ważną rolę w sporcie osób niepełnosprawnych w Polsce, był wzorem dla nas wszystkich. MOKFI „Start” swoją działalność opierało na Kołach Sportowo Turystycznych przy spółdzielniach inwalidów na terenie całego województwa. Głównymi kierunkami działania były: gimnastyka lecznicza, gimnastyka podczas przerw w pracy , zajęcia sportowe popołudniowe, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, zawodów sportowych i turystycznych. Najważniejszy jednak był sport inwalidów, gdzie reprezentacja województwa odnosiła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Więcej Aktualności