START

Jutro w Drzonkowie uroczystość Jubileuszu 50 lecia zielonogórskiego „START” – najliższego nam „startowcom” poznaniakom i sercem i duchem.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zielonogórski Start powstał w 1965 roku jako Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów, jedna z 17 jednostek organizacyjnych Rady Głównej Zrzeszenia Sportowego Start Warszawa. Współtwórcą sportu niepełnosprawnych na Ziemi Lubuskiej był RYSZARD SAWICKI, który był wiceprezesem Zarządu d/s sportowych powstałego MOKFI. Był tw…órcą i inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć. Do końca swojego życia odgrywał bardzo ważną rolę w sporcie osób niepełnosprawnych w Polsce, był wzorem dla nas wszystkich. MOKFI „Start” swoją działalność opierało na Kołach Sportowo Turystycznych przy spółdzielniach inwalidów na terenie całego województwa. Głównymi kierunkami działania były: gimnastyka lecznicza, gimnastyka podczas przerw w pracy , zajęcia sportowe popołudniowe, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, zawodów sportowych i turystycznych. Najważniejszy jednak był sport inwalidów, gdzie reprezentacja województwa odnosiła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Więcej Aktualności