START

Jutro w Drzonkowie uroczystość Jubileuszu 50 lecia zielonogórskiego „START” – najliższego nam „startowcom” poznaniakom i sercem i duchem.

Od środy intensywnie działamy podczas Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia, które
odbywają się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu. Nasi
uczestnicy aktywnie biorą udział w wielu zajęciach i warsztatach.
W programie znalazły się zajęcia teoretyczne z zakresu zdrowego odżywiania OzN, czy
holistycznej pracy nad ciałem i psychiką, oraz wiele zajęć praktycznych.
Nasza kadra prowadzi zajęcia z Bocci, kręgli, fitnessu oraz różnorodnych ćwiczeń
fizycznych.
W planie dnia nie brakuje też sportów motorowodnych – w tym z narciarstwa wodnego.
Wieczory umilane są przez gry i zabawy ruchowe.
Impreza nadal trwa, przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć i aktywności.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Fot. Aleksander Murat

Zielonogórski Start powstał w 1965 roku jako Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów, jedna z 17 jednostek organizacyjnych Rady Głównej Zrzeszenia Sportowego Start Warszawa. Współtwórcą sportu niepełnosprawnych na Ziemi Lubuskiej był RYSZARD SAWICKI, który był wiceprezesem Zarządu d/s sportowych powstałego MOKFI. Był tw…órcą i inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć. Do końca swojego życia odgrywał bardzo ważną rolę w sporcie osób niepełnosprawnych w Polsce, był wzorem dla nas wszystkich. MOKFI „Start” swoją działalność opierało na Kołach Sportowo Turystycznych przy spółdzielniach inwalidów na terenie całego województwa. Głównymi kierunkami działania były: gimnastyka lecznicza, gimnastyka podczas przerw w pracy , zajęcia sportowe popołudniowe, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, zawodów sportowych i turystycznych. Najważniejszy jednak był sport inwalidów, gdzie reprezentacja województwa odnosiła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Więcej Aktualności