START

Idzie nowe w sekcji parakajakarskiej

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Dobre wiadomości z Torów Regatowych Malta. Sekcja parakajakowa „Startu” nabiera nowej dynamiki. Dzięki współpracy z Krzysztofem Sternem – prezesem Stowarzyszenie Jedna Chwila – Iron Crew oraz wolontariuszami Klubu „Smocza Warta” rozpoczynamy nową formułę działalności sekcji. Udało nam się pozyskać do współpracy trenerkę Natalię Ieremenko (Наталия Eременко) wysokiej klasy szkoleniowca z Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie. Do szkolenia na kajakach i kanadyjkach dodaliśmy szalenie atrakcyjne smocze łodzie. Poza zajęciami na wodzie w programie sekcji są treningi w siłowni, na trenażerach oraz basenie pływackim. Wszystko na Regatowych Malta i Termach Maltańskich.
Zapraszamy chętnych do udziału : kontakt ze Stowarzyszeniem start@start.org.pl oraz Joanna Sawicz asiasawicz333@gmail.com
Dziękujemy Faustynie , Ewelinie, Michałowi i Jackowi – wolontariuszom „Smoczej Warty” !https://www.facebook.com/Smocza-Warta-Pozna%C5%84-100777742588418
Programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego https://www.umww.pl/ ; https://www.facebook.com/umwwpl ;
Programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera ; http://bip.poznan.pl/
Programy Stowarzyszenia START sa dofinansowane przez PFRON #PFRON

Więcej Aktualności