START

Harmonogram treningów/zawodów Dis+Abled European Summer Games Wągrowiec 2023

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

🎉 Już za dwa dni rozpoczynają się zmagania sportowców na Dis+Abled European Summer Games Wągrowiec 2023!
To chwila, na którą czekaliśmy z niecierpliwością – przygotujcie się na wyjątkowe doznania, inspirujące chwile i wspaniałą sportową rywalizację🔥
🏅 Każdy z Was, sportowcy, reprezentuje nie tylko swój kraj, ale także ducha determinacji i pasji. To Wasza ciężka praca, poświęcenie i godziny treningów przynoszą Was tutaj, na arenę sportowych zmagań.
Wągrowiec już na Was czeka! 🌟
🎉 In two days, the athletes competition at the Dis+Abled European Summer Games Wągrowiec 2023 begins!
This is the moment we’ve been eagerly waiting for – get ready for unique experiences, inspiring moments and great sports competition🔥
🏅 Each of you athletes represents not only your country, but also a spirit of determination and passion. It is your hard work, dedication and hours of training that bring you here, to the arena of sports competition.
Wągrowiec is already waiting for you! 🌟
💰Wydarzenie współfinansowane przez program Unii Europejskiej Erasmus+ //Event is co-funded by the European Union programme Erasmus+

Więcej Aktualności