START

Any moment Wągrowiec will bloom with lots of colors – that’s moment everyone is waiting for!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Look for colors in the city, and if you need support or have any questions – we’ll tell you that it’s worth turning to 🟠 orange or 🟡 yellow 👈
Starter packs are already waiting for Participants, including filter bottles 💧 With it at hand, we can quench our thirst wherever we are, without generating plastic and paper waste – in line with the ecological spirit of our event 🍀
PL
Lada moment Wągrowiec. Wyzwala energię – oficjalny profil miasta & Wielspin Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy rozkwitną mnóstwem barw – to chwila, na którą wszyscy czekają! 🎉
Wypatrujcie kolorów na terenie miasta, a jeśli potrzebujecie wsparcia lub macie jakieś pytanie – podpowiemy, że warto zwrócić się do 🟠 pomarańczowego lub 🟡 żółtego 👈
Na Uczestników czekają już pakiety startowe, w skład których wchodzi m.in. butelka filtrująca 💧 Mając ją pod ręką możemy ugasić pragnienie gdziekolwiek jesteśmy, bez generowania plastikowych i papierowych odpadów – w myśl ekologicznego ducha naszego wydarzenia 🍀
🤩Honorowy patronat/Honorary patronage over the event:
💰Wydarzenie współfinansowane przez program Unii Europejskiej Erasmus+ //Event is co-funded by the European Union programme Erasmus+

Więcej Aktualności