START

Aktywni +

Projekt „Aktywni Seniorzy na Start! – aktywizowanie seniorów (60+) w tym osób z niepełnosprawnością w różnych formach aktywności ruchowej, społecznej i obywatelskiej” cały czas trwa. Seniorzy, w dniach 3-7.09.2023 brali udział w szkoleniu integrująco-motywacyjnym do wolontariatu, które odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu. Szkolenie miało na celu przede wszystkim zaktywizowanie grupy seniorów poprzez […]