START

Benefis Dyrektor Danuty Mikołajczak.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Dzisiaj uroczyście zakończyła swoją drogę zawodową Pani Danuta Mikołajczak. Przez 25 lat była dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu.
Z placówką na Osiedlu Pod Lipami łączy nasze Stowarzyszenie wieloletnia, bardzo owocna współpraca. To z sekcji wyczynowej pływania działającej przy Szkole (na basenie KS Posnania) wyszli nasi najlepsi paraolimpijczycy – Krzysztof Paterka i Piotr Pijanowski – medaliści Igrzysk w Atenach.
Absolwentem szkoły jest także Michał Kotkowski – sprinter, paraolimpijczyk z Tokio.
Dzięki Pani Dyrektor Danucie i jej Pracownikom Stowarzyszenie kilkanaście lat temu weszło do programów „Erasmus” i „Comenius Reggio” Unii Europejskiej koordynowanych przez Szkołę. Po paru latach, nabierając doświadczeń, mogliśmy już samodzielnie i z sukcesami w tych programach uczestniczyć w roli lidera.
Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za wiele lat owocnej współpracy i składamy wyrazy uznania za współtworzenie polskiego sportu paraolimpijskiego !!!

Więcej Aktualności