START

9 grudnia 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się konferencja „Europejskie inicjatywy dla sportu – priorytety, programy, finansowanie”.

Podczas konferencji i debaty omówiona została przyszłość sportu powszechnego w Unii Europejskiej oraz priorytety i finansowanie w inicjatywach UE w obszarze sportu na rok 2023, zestawienie udziału polskich organizacji i instytucji realizujących projekty w programie Erasmus+ Sport w latach ubiegłych oraz przykłady dobrych praktyk w programie Erasmus+ Sport i Europejskim Korpusie Solidarności . .
Wśród przykładów dobrych praktyk znalazły się projekty „BOCCIA” oraz „OSMOSIS” poznańskiego STARTu zrealizowane w ramach programu Erasmus+Sport .

Więcej Aktualności