START

20 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło tradycyjne sportowe podsumowanie roku

Wyróżniono najlepszych zawodników w sportach olimpijskich , sportu niesłyszących , trenerów i sportowe osobistości. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak . Spotkanie zorganizował Departament Sportu i Turystyki.
Stowarzyszenie START od wielu lat jest beneficjentem programów samorządu Województwa Wielkopolskiego. O docenianiu naszych działań świadczy min . podpisanie ze Stowarzyszeniem w 2019 roku unikalnej w kraju, pięcioletniej umowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Stowarzyszenia w ramach „ Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023”. Nasi utalentowani młodzi sportowcy otrzymują stypendia i nagrody fundowane m.in. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego https://www.umww.pl/ ; https://www.facebook.com/umwwpl

Więcej Aktualności