START

Żyj aktywnie ! Dzień Osób z Niepełnosprawnością , Poznań czwartek 23 maja 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będą gospodarzami Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W programie m.in. pokaz gry w BOCCIĘ z włączeniem publiczności – prowadzony przez Stowarzyszenie START w Poznaniu i Polski Związek Bocci.

Szczegóły :
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 w Poznaniu

10.00 – 13.00 CZĘŚĆ AKTYWIZUJACA (hol)
Boccia dla wszystkich chętnych (pokaz gry z włączeniem publiczności)

10.00 – 15.00 CZĘŚĆ INFORMACYJNA (hol)
Stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które działają na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi
13.30 – 16.00 CZĘŚĆ WYKŁADOWA (sala 2.1)
Wykłady i prezentacje zaproszonych gości z możliwością zadawania pytań
13.30 „Pracownik z niepełnosprawnością na rynku pracy objęty systemem wsparcia PFRON” (PFRON)
14.00 „Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnością” (dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
14.30 „Jak autonomizować osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Studium przypadku WTZ Pomost” (WTZ Pomost)
15.00 Prelekcje nt. rehabilitacji leczniczej i rent (ZUS)

www.zus.pl/dzienON

Więcej Aktualności