START

Żyj aktywnie ! Dzień Osób z Niepełnosprawnością , Poznań czwartek 23 maja 2019

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będą gospodarzami Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W programie m.in. pokaz gry w BOCCIĘ z włączeniem publiczności – prowadzony przez Stowarzyszenie START w Poznaniu i Polski Związek Bocci.

Szczegóły :
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 w Poznaniu

10.00 – 13.00 CZĘŚĆ AKTYWIZUJACA (hol)
Boccia dla wszystkich chętnych (pokaz gry z włączeniem publiczności)

10.00 – 15.00 CZĘŚĆ INFORMACYJNA (hol)
Stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które działają na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi
13.30 – 16.00 CZĘŚĆ WYKŁADOWA (sala 2.1)
Wykłady i prezentacje zaproszonych gości z możliwością zadawania pytań
13.30 „Pracownik z niepełnosprawnością na rynku pracy objęty systemem wsparcia PFRON” (PFRON)
14.00 „Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnością” (dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
14.30 „Jak autonomizować osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Studium przypadku WTZ Pomost” (WTZ Pomost)
15.00 Prelekcje nt. rehabilitacji leczniczej i rent (ZUS)

www.zus.pl/dzienON

Więcej Aktualności