START

XXI Ogólnopolskie Zawody w Lekkiej Atletyce młodzieży niewidomej i słabo widzącej w Owińskach

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Owińskach był gospodarzem Ogólnopolskich w Lekkiej Atletyce młodzieży niewidomej i słabo widzącej.
We wtorek 15 maja uroczystego otwarcia zawodów dokonała Dyrektor Ośrodka pani Maria Tomaszewska. Gromkie brawa od uczestników otrzymał Wiesław Pawlak – po raz 21-szy kierujący zawodami. Wiesław Pawlak jest trenerem Lekkiej Atletyki II klasy. Były zawodnik GKS Olimpia, absolwent AWF w Poznaniu, od 1982 roku nieprzerwanie jest trenerem sekcji L.A. naszego Stowarzyszenia działającej przy Ośrodku, a jednocześnie nauczycielem WF. Należy do najbardziej zasłużonych polskich szkoleniowców sportu paraolimpijskiego. Jego zawodnicy reprezentowali Polskę i zdobywali medale na Igrzyskach Paraolimpijskich: SEOUL’1988, BARCELONA’1992, ATLANTA’1996, SYDNEY’2000, PEKIN’2008 i LONDYN’2012 i RIO’2016.
Treningi naszej sekcji w Owińskach finansowane są m. in. ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, PFRON i MSiT.

Więcej Aktualności