START

XVI Memoriał M.Słomińskiego

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Członkowie sekcji  kręglarskiej SSR START Poznań w poniedziałek 22 czerwca 2015r rozegrali XVI Memoriał  Mieczysława Słomińskiego. Memoriał został rozegrany na kręgielni Czarna Kula w ilości 60 rzutów na dwóch torach/15 pełnych i 15 zbieranych/.
Przed rozegranymi zawodami uczciliśmy minutą ciszy naszych kol. kręglarzy Mieczysława Słomińskiego oraz Włodzimierza Cielocha.
Wyniki: kobiety
1. Regina Gawłowska          239
2.  Maria Stachowiak           225
3.  Barbara Bartkowiak       216
4.  Maria Piotrowska           73/krecz/
mężczyźni
1. Piotr Konieczka                   235
2. Sławomir Kowalski             234
3. Nowak Krzysztof                 232
4. Marian Buczkowski            231
5. Waldemar Ruta                    231
6. Marian Król                           227
7. Jerzy Mierzyński                198
8. Maciej Nowicki                   188
9. Władysław Nowacki         95/krecz/
Zwycięzcy otrzymali puchary przechodnie.
***
Z okazji 65 urodzin kol. Reginy Gawłowskiej  członkowie naszej sekcji kręglarskiej ufundowali okolicznościową statuetkę.
Szkolenie sportowe  i  starty  zawodników Stowarzyszenia START są  możliwe dzięki wsparciu finansowemu  jakie otrzymujemy m.in.  z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON

Więcej Aktualności