START

XIX Kręglarski Memoriał Mieczysława Słomińskiego

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

 1. Pełnoletnie;
 2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

 1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
 2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
  W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

11 czerwca 2018 zawodnicy sekcji kręglarskiej SSR START  rozegrali XIX Memoriał Mieczysława Słomińskiego . Zawody odbyły się na kręgielni Czarna Kula – 60 rzutów na dwóch torach/15pełnych i 15 zbieranych/.
Przed rozegranymi zawodami uczciliśmy minutą ciszy kręglarzy, którzy od nas odeszli na zawsze : Mieczysława Słomińskiego, Włodka Cielocha oraz Zygmunta Żurczaka.
Wyniki:
kobiety
1.Regina Gawłowska 226
2.Maria Stachowiak 190
mężczyźni

 1. Waldemar Ruta 253
 2. Marian Król 233
 3. Krzysztof Nowak 221
 4. Sławomir Kowalski 220
 5. Maciej Nowicki 215
 6. Konieczka Piotr 210
 7. Buczkowski Marian 193

Zwycięzcy otrzymali puchary przechodnie.
Dobry rzut!!
Marian Król
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań , PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności