START

W sekcji parakajakowej zawsze się coś ciekawego dzieje.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Kolejny trening sekcji parakajakowej STARTu Poznań na Torach Regatowych Malta. Tym razem obok kajaków , kanu- va’a oraz łodzi smoczej na wodę spłynął SUP. Krzysztof Stern zaadaptował deskę SUP do pływania w pozycji siedzącej. Eksperymentalna deska ma zamontowane typowe siedzisko z sit-wake’a . Proste ale skuteczne rozwiązanie może być bardzo przydatne do pływania zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością . Nie jest wykluczone , że pomysł Krzysztofa Sterna jest absolutnie nowatorski nie tylko w Polsce.
I jeszcze jedna informacja – nasze zajęcia odwiedziły miłe panie z Wielkopolskiego Oddziału PFRON. Mogły przyjrzeć się z bliska co sekcja ma do zaoferowania w ramach programu „Startujmy Razem” realizowanego przez SSR START i finansowanego przez PFRON.
Programy Stowarzyszenia START są dofinansowane przez PFRON #PFRON, https://www.facebook.com/fundusz.pfron https://twitter.com/poznanpfron

Więcej Aktualności