START

Światowy Konferencja Medyczna i Mistrzostwa Świata w Bocci jednocześnie w Poznaniu.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Jaki miły zbieg okoliczności! W czasie naszych Mistrzostw BOCCI niemal równolegle Uniwersytet Medyczny w Poznaniu organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą zagadnieniom medycyny rozwojowej, a w szczególności mózgowemu porażeniu dziecięcemu. Udział weźmie ponad 400 lekarzy i naukowców. Postaramy się wykorzystać  Konferencję także do  promowania wśród jej uczestników  idei  Bocci.
W ramach konferencji 20 czerwca w głównym budynku Międzynarodowych Targów Poznańskich –  Iglicy planowana jest Sesja dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością Funkcjonalną pod tytułem „Od Dzieciństwa do Dorosłości z Niepełnosprawnością Funkcjonalną”. Udział wykładowców krajowych i zagranicznych będzie dla uczestników okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie m.in. • FORM POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI I ICH AKTYWIZACJI SPORTOWEJ
O sporcie można dyskutować a gdyby go jeszcze ujrzeć – z  Iglicy MTP na halę AWF piechotą jest ok. 1000 metrów,  samochodem – 3 minuty !
Więcej : http://eemcpdm2015.pl/

Więcej Aktualności