START

Serdecznie gratulujemy Stowarzyszeniu Żurawinka! – Kochani , jesteście wzorem dla całej Polski!!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Kochani, dzielimy się relacją z ważnego dla nas wydarzenia, które miało miejsce wczoraj – 9 maja 2023 roku – w Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stowarzyszenie Żurawinka zostało uhonorowane Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” w dowód uznania za 30 – letnią działalność na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin. Wydarzenie miało uroczysty charakter, laudację wygłosiła pani Ania Duniewicz reprezentująca inicjatywy Chcemy całego życia i #naszRzecznik, a odznaczenie wręczył Prezesce naszej organizacji Rzecznik Praw Obywatelskich pan Marcin Wiącek. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni Goście, Przyjaciele Żurawinki i reprezentacja naszego stowarzyszenia.
Dla nas, poza ogromem wzruszeń i emocji, ważne było powstanie w siedzibie #RPO komfortki, która służyć będzie obywatelkom i obywatelom potrzebującym z powodu niepełnosprawności, choroby, wieku tego typu rozwiązań w toaletach publicznych. Jesteśmy wdzięczni za ten konkretny sposób współdziałania w sprawach służących przywracaniu godności i przeciwdziałaniu dyskryminacji osób doświadczających wykluczenia z aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej. Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za dołączenie do akcji Przewijamy Polskę!

Więcej Aktualności