START

Serdecznie gratulujemy Stowarzyszeniu Żurawinka! – Kochani , jesteście wzorem dla całej Polski!!

Kochani, dzielimy się relacją z ważnego dla nas wydarzenia, które miało miejsce wczoraj – 9 maja 2023 roku – w Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stowarzyszenie Żurawinka zostało uhonorowane Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” w dowód uznania za 30 – letnią działalność na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin. Wydarzenie miało uroczysty charakter, laudację wygłosiła pani Ania Duniewicz reprezentująca inicjatywy Chcemy całego życia i #naszRzecznik, a odznaczenie wręczył Prezesce naszej organizacji Rzecznik Praw Obywatelskich pan Marcin Wiącek. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni Goście, Przyjaciele Żurawinki i reprezentacja naszego stowarzyszenia.
Dla nas, poza ogromem wzruszeń i emocji, ważne było powstanie w siedzibie #RPO komfortki, która służyć będzie obywatelkom i obywatelom potrzebującym z powodu niepełnosprawności, choroby, wieku tego typu rozwiązań w toaletach publicznych. Jesteśmy wdzięczni za ten konkretny sposób współdziałania w sprawach służących przywracaniu godności i przeciwdziałaniu dyskryminacji osób doświadczających wykluczenia z aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej. Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za dołączenie do akcji Przewijamy Polskę!

Więcej Aktualności