START

Rok 2019 był dla wielkopolskiego sportu udany.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Sportowa Wielkopolska – bilans 2019 roku . Dzisiaj w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się tradycyjne podsumowanie roku sportowego w Wielkopolsce z udziałem sportowców, trenerów i działaczy klubów z naszego regionu. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego wspólnie z prezesem PKOl, Andrzejem Kraśnickim, wręczył nagrody finansowe ośmiu sportowcom którzy osiągnęli w tym roku najlepsze wyniki na arenach międzynarodowych . A nas bardzo ucieszyło wręczenie stypendiów dla dwojga zawodników , którzy zdobyli kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie w Tokio – sprintera poznańskiego ”Startu” Michała Kotkowskiego i skoczkini w dal Karoliny Kucharczyk z MUKS Kadet Rawicz .

Stypendium, zostało ustanowione przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dla wspierania zawodników osiągających mistrzowskie wyniki i trenujących w naszym regionie. Nasi stypendyści będą otrzymywali stypendium co miesiąc od dnia uzyskania kwalifikacji do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończą się igrzyska, a w przypadku zawodników, którzy uzyskali co najmniej punktowane 8 miejsce w Igrzyskach Paraolimpijskich nawet do 31 grudnia 2022r.

Zadania Stowarzyszenia START finansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego #umww https://www.umww.pl , https://www.facebook.com/umwwpl

Więcej Aktualności