START

Przepiękna ceremonia zakończenia igrzysk paraolimpijskich!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Zorganizowaną z wielkim rozmachem ceremonią na Stadionie Olimpijskim zakończyły się igrzyska paraolimpijskie #Tokio2020. „Do zobaczenia za trzy lata w Paryżu” – powiedziała burmistrz Paryża Anne Hidalgo odbierając flagę paraolimpijską z rąk prezydenta Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) Andrew Parsonsa.
Biało-Czerwoni w Tokio sięgnęli po 25 medali, w tym 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Miłym akcentem ceremonii było odebranie przez Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasza Szeligę wyróżnienia dla wielokrotnej medalistki igrzysk paraolimpijskich Katarzyny Rogowiec w programie edukacyjnym IPC „I’mPossible” .
Foto Romuald Schmidt ; #KibicujemyParaolimpijczykom

Więcej Aktualności