START

Projekt OSMOSIS zbliża sie do końca .
W wągrowieckim #Wielspinie właśnie zakończyło się spotkanie podsumowujące projekt OSMOSIS . Uczestnicy z 6 krajów spędzili kilka dni na roboczych rozmowach, realizacji zadań projektowych zaś wolny czas poświęcili na sport i rekreację. Wiele satysfakcji odebrali wszyscy z wydrukowanych w każdym z języków podręczników projektowych. Finalizacja projektu – nastąpi do końca 2022.
Projekt – „OSMOZA – innowacyjne wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie społeczne i wyrównujących szanse osób z niepełnosprawnością” prowadzony przez Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+SPORT finansowanego przez Unię Europejską.
OSMOSIS project is coming to an end .
The Summary&Evaluation Project Meeting has just ended in Wągrowiec. Participants from 6 countries spent several days on working discussions, implementation of project tasks while free time was devoted to sports and recreation. Much satisfaction was received by all from the project manuals printed in each language.
Finalization of the project – Final evaluation&budget reporting and Publication of the Final Report will take place by the end of 2022.
Project : “OSMOSIS – Harnessing the Power of Sports Marketing as an Innovative Approach to Increase Social Inclusion and Equal
Opportunities for People with Disabilities” Grant Agreement No – 2018-3457/001-001)