START

Projekt Dis+Abled SPORT Kick-off meeting 4 -7 listopada 2022, Poznań

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Owocne pierwsze spotkanie partnerów projektu -teraz jesteśmy gotowi do realizacji zadań . Mieliśmy również okazję odwiedzić Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.Wielkie dzięki dla trenera Wiesława Pawlaka !
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START jest beneficjentem kolejnego, dużego projektu w ramach programu Erasmus+Sport Unii Europejskiej p n.. „Dis+Abled SPORT”. Erasmus+Sport jest programem w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Dis+Abled SPORT project Kick-off meeting 4 -7 November 2022, Poznan
Fruitful first meeting of project partners. Now we are ready to realise the project’s tasks. Also had great opportunity to visit the Special School and Educational Centre for Blind Children in Owińska.
Erasmus+ Sport: Collaborative Partnership project: “Dis+Abled SPORT” – sports and games designed to be played by people with physical & visual disabilities alongside with able-bodied; an innovative approach to increase Social Inclusion and Equal Opportunities in Sport. Project cofunded by the Erasmus+Programme of the European Union
General project assumption : to use a unique and innovative combination of sports for social inclusion and integration of people with physical and visual disabilities (PwD) with able-bodied people (AbP), by and through sports: – Paralympic sports, – traditional sports, – and others (Olympic, recreational sports etc). Specific Project objectives : to create a practical manual with 40-60 selected Paralympic, TSG and other sports from each Project Partners’ countrie, adapted to the needs of social inclusion of PwD and integration between them and AbP, to transfer knowledge through: – educational workshops, – promo-educational events.
Project leader:
Sports Rehabilitation Association START (SSR START), Poznań, Poland
Partners:
Disabled Croatian Boccia Association (DCBA), Zagreb, Croatia
Sports Federation (CPCSF), Prague, Czech Republic
Cerebral Palsy Czech Amateur Sports Association Disboccia (A.S.D.Disboccia) Pinerolo, in Piedmont, Italy
Associated Partner:
European Traditional Sports and Games Association (ETSGA/AEJeST),

Więcej Aktualności