START

Poznański START w Konopiskach

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Zakończył się I Turniej  Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Bocci (dofinansowanych przez PFRON) oraz  zawodów „Prometeus Cup’2016” w Konopiskach w dniach 13-15 maja 2016 .
Gratulujemy dobrych występów zawodnikom „Startu Żurawinka Poznań”, ich
trenerowi Mieczysławowi Nowakowi, asystentom i opiekunom.
Jak zwykle świetną pracą popisał się nasz młody zespół sędziów i
wolontariuszy. Zawody zostały zorganizowane w sporej części wysiłkiem
pracowników poznańskiego „Startu”
REZULTATY
BC1
1 Koza Kinga – Start Żurawinka Poznań
2 Cios Artur – Krok za krokiem Zamość
3 Skwaryło Robert – Krok za krokiem Zamość
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe
dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności