START

Poznański START na Erasmus + Sport "Infoday" w Brukseli

Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego  (EACEA) zorganizowała 31 stycznia 2017 roku w Brukseli „Infoday” o programie Erasmus + Sport. Celem „Infoday” było poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwości finansowania w 2017 r. Setki uczestników z wielu krajów zostało powitanych przez Briana Holmesa, Dyrektora EACEA. Otwarcia dokonał Tibor Navracsics – europejski komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu.
Poznański START realizuje od 2015 roku w ramach programu „Erasmus+Sport” prestiżowy projekt „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia” natomiast w 2017 roku rozpocznie kolejny projekt „Erasmus+Sport Small Collaborative Partnerships”  p.n. „START – aktywizowanie i integrowanie osób niepełnosprawnych przez adaptowane  sporty i gry tradycyjne”. Dlatego zostaliśmy zaproszeni do udziału w pierwszej sesji plenarnej. Było to dużym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia i jego projektów.
W ramach „okrągłego stołu” o doświadczeniach i priorytetach polityki „Erasmus + sport” poprowadzonego przez Yves Le Lostecque, kierownika działu Sport – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz Komisji Europejskiej odbyła się debata, w której głos zabrali: dr Michał Rynkowski (Sport Unit, DG EAC, Komisja Europejska), Kurt Wachter (VIDC Wiedeń), Margus Klaan (estońskie Ministerstwo Kultury) i Romuald Schmidt. Nasze wystąpienie dotyczyło m.in. budowania partnerstwa, procesu pisania aplikacji. Wyróżniliśmy się prezentacją wideoklipu z Międzynarodowego Turnieju „PolskaBoccia’2016”, który został nagrodzony brawami.
Koordynatorzy projektu Romuald Schmidt i Beata Dobak Urbańska spotkali się w Brukseli z Polakami, którzy pełnią bardzo ważną rolę w programach Erasmus: dr Michałem Rynkowskim i Agatą Dziarnowską ze Sport Unit, DG EAC Komisji Europejskiej, dr Pawłem Poszytkiem – Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Wicedyrektorem Tadeuszem Wojciechowskim.
Live streaming Komisji Europejskiej debaty jest dostępny:
https://webcast.ec.europa.eu/2017-erasmus-sport-info-day-gasp
Czas: 10:47:50 – 10:56:10  oraz 11:02:30 – 11:03:08

Więcej Aktualności