START

Poznański START na Erasmus + Sport "Infoday" w Brukseli

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego  (EACEA) zorganizowała 31 stycznia 2017 roku w Brukseli „Infoday” o programie Erasmus + Sport. Celem „Infoday” było poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwości finansowania w 2017 r. Setki uczestników z wielu krajów zostało powitanych przez Briana Holmesa, Dyrektora EACEA. Otwarcia dokonał Tibor Navracsics – europejski komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu.
Poznański START realizuje od 2015 roku w ramach programu „Erasmus+Sport” prestiżowy projekt „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia” natomiast w 2017 roku rozpocznie kolejny projekt „Erasmus+Sport Small Collaborative Partnerships”  p.n. „START – aktywizowanie i integrowanie osób niepełnosprawnych przez adaptowane  sporty i gry tradycyjne”. Dlatego zostaliśmy zaproszeni do udziału w pierwszej sesji plenarnej. Było to dużym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia i jego projektów.
W ramach „okrągłego stołu” o doświadczeniach i priorytetach polityki „Erasmus + sport” poprowadzonego przez Yves Le Lostecque, kierownika działu Sport – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz Komisji Europejskiej odbyła się debata, w której głos zabrali: dr Michał Rynkowski (Sport Unit, DG EAC, Komisja Europejska), Kurt Wachter (VIDC Wiedeń), Margus Klaan (estońskie Ministerstwo Kultury) i Romuald Schmidt. Nasze wystąpienie dotyczyło m.in. budowania partnerstwa, procesu pisania aplikacji. Wyróżniliśmy się prezentacją wideoklipu z Międzynarodowego Turnieju „PolskaBoccia’2016”, który został nagrodzony brawami.
Koordynatorzy projektu Romuald Schmidt i Beata Dobak Urbańska spotkali się w Brukseli z Polakami, którzy pełnią bardzo ważną rolę w programach Erasmus: dr Michałem Rynkowskim i Agatą Dziarnowską ze Sport Unit, DG EAC Komisji Europejskiej, dr Pawłem Poszytkiem – Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Wicedyrektorem Tadeuszem Wojciechowskim.
Live streaming Komisji Europejskiej debaty jest dostępny:
https://webcast.ec.europa.eu/2017-erasmus-sport-info-day-gasp
Czas: 10:47:50 – 10:56:10  oraz 11:02:30 – 11:03:08

Więcej Aktualności