START

Polski Komitet Paraolimpijski w latach 2015-2020

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W miniony wtorek Łukasz Szeliga ponownie został wybrany na Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Ostatnie lata to czas ogromnych zmian nie tylko w postrzeganiu sportu paraolimpijskiego w naszym kraju, ale także w funkcjonowaniu i działaniu organizacji odpowiedzialnej za krzewienie i propagowanie idei paraolimpizmu w Polsce. Ideą nowo wybranego Prezesa jest, by ten kapitał pomnożyć bez względu na otaczające nas w tej chwili trudności.W obliczu pandemii koronawirusa i w chwili całkowitego paraliżu w świecie sportu w Polskim Komitecie Paraolimpijskim odbyły się wybory na stanowisko Prezesa, któremu przyjdzie się zmierzyć z konsekwencjami tego, czego jesteśmy w tej chwili świadkami. Przesunięte o rok igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, przesunięte lub zupełnie odwołane zawody rangi krajowej, europejskiej lub światowej, zawieszone treningi – to rzeczywistość, której jeszcze kilka miesięcy temu z pewnością nikt sobie nie wyobrażał. Przyszła kadencja Prezesa Szeligi, a właściwie jej przebieg to ogromny znak zapytania, na ile zdobycze ostatnich lat wytrzymają próbę, jakiej w tej chwili poddany jest nie tylko sport, ale wszystkie dziedziny życia społecznego. Niemniej warto podkreślić, że działania ostatnich lat sprawiły, że Polski Komitet Paraolimpijski w ciągu ostatnich lat zmienił się nie do poznania. Początek w roku 2015 był bardzo trudny. Do tego czasu Polski Komitet Paraolimpijski zajmował się głównie organizacją wyjazdów na letnie i zimowe igrzyska paraolimpijskie. Widząc bardzo wysoką – dziesiątą pozycję Polski w międzynarodowej klasyfikacji medalowej wszechczasów, pomyślałem, że sukcesy polskich paraolimpijczyków powinny być o wiele lepiej pokazane Polakom, bo sukcesem trzeba się dzielić. Dodatkowo, idea paraolimpijska wyrosła z rehabilitacji, a twórcą był urodzony w Toszku koło Gliwic Sir Ludwig Guttmann, jego działania doprowadziły do I Igrzysk Paraolimpijskich w Rzymie w roku 1960. Takie dziedzictwo jest na pewno inspirujące i motywujące -przyznaje Prezes Szeliga. Wiedziałem, że w Polskim Komitecie Paraolimpijskim musi pojawić się ruch, życie i aktywności, które spowodują, że w trakcie igrzysk paraolimpijskich będziemy bardziej widoczni, ale pomiędzy nimi też nie możemy znikać ze sportowej sceny. Dlatego z roku na rok przybywa realizowanych projektów sekcji sportowych, sportowych weekendów i warsztatów, a także obozów aktywizujących realizowanych na terenie całego kraju, aktywności medialnych, wydawnictw, wystąpień, patronatów, gali, stajemy się coraz większą sportową rodziną paraolimpijską. Wszystkie duże zmiany zaczynają się od pozornie małych rzeczy – na początek zmieniliśmy logotyp PKPar-u; potrzebny był nowy, adekwatny do czasów i tego co będziemy robić tzn. stawać się zauważalni w przestrzeni społecznej, medialnej, sportowej i coraz bardziej dostępni w praktyce.Faktycznie lata 2015-2020 były dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego szczególnie dobre. Nałożyło się na to kilka czynników od wzrostu środków przekazywanych na realizację projektów ze strony przede wszystkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki, poprzez pozyskanie środków sponsorskich, nawiązanie współpracy z licznymi partnerami na tworzeniu zespołu pracowników Komitetu skończywszy. Nie bez znaczenia jest nawiązanie stałej współpracy z mediami. Fakt, iż po raz pierwszy w historii igrzyska paraolimpijskie w Rio de Janeiro były transmitowane na kanale TVP Sport to milowy krok w przebijaniu się sportu paraolimpijskiego do świadomości społecznej. Nie do przecenienia jest także to, że najważniejsze osoby w państwie, w tym Prezydent Andrzej Duda i Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka (obecnie Prezydent WADA) niejednokrotnie dawali wyraz swojego szacunku i podziwu dla sportowców z niepełnosprawnościami. Istotna jest także postawa samych zawodników, paraolimpijczyków, którzy stają się ambasadorami znanych marek, mówcami motywacyjnymi czy tymi osobami, które nawiązują kontakt z dziećmi i młodzieżą podczas tzw. „WF-ów z paraolimpijczykiem”. Nazwiska paraolimpijczyków stają się coraz bardziej znane, a ich dorobek medalowy budzi powszechny podziw, a dzięki nieustannie rosnącemu zainteresowaniu mediów coraz więcej osób słyszy o ich porażkach i sukcesach. Działania takie jak organizacja przez PKPar Plebiscytu na sportowca roku, który ma mieć charakter cykliczny, to oczywista próba wpisania ruchu paraolimpijskiego w stałą świadomość społeczną. Okazało się, że dokonania naszych paraolimpijczyków są na tyle warte przybliżania, że wiele przykładów ze sportu paraolimpijskiego inspiruje innych do działania. Rozmowy, które prowadzę z partnerami, sponsorami, mediami zaczynają przynosić rezultaty. Pojawiły się pierwsze umowy, porozumienia w kraju. PKPar w Europie i na świecie został zauważony. W 2017 roku zorganizowaliśmy Zjazd Generalny Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego, od tego roku mamy w Zarządzie EPC naszego reprezentanta. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy też projekt ParaSki4Europe – współfinansowany ze środków UE, planujemy kolejne. Dobrych wzorców godnych do naśladowania jest wiele, ale sam potencjał nie wystarczy. Do wszystkiego potrzebni są ludzie, bez moich koleżanek i kolegów, z którymi na co dzień współpracuję nie byłbym w stanie realizować tych wszystkich przedsięwzięć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, jesteście fantastyczni, a z waszymi uśmiechami na twarzach, osiąganie kolejnych celów jest możliwe! – podkreśla Prezes Szeliga. Współpraca z ludźmi, na których mogę liczyć to wielka sprawa. Spotykam takich ludzi w każdym z wymiarów mojej komitetowej aktywności, od zawodników, trenerów, prezesów klubów począwszy, przez wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, fizjologów, psychologów i dietetyków, na urzędnikach, księgowych, administratorach projektów, informatykach, grafikach, menadżerach, prawnikach, dziennikarzach, politykach i kibicach sportowych skończywszy. Dzięki Wam razem tworzymy sport paraolimpijski w Polsce i tworzymy unikalną płaszczyznę integracyjną. Lata 2020-2024 to z pewnością będzie inny czas niż ostatnie czterolecie. Z jednej strony Polski Komitet Paraolimpijski i cały ruch sportu osób z niepełnosprawnościami w obliczu pandemii będzie musiał zmierzyć się z jej konsekwencjami, z drugiej starać się utrzymać na fali rosnącej popularności i szacunku. Prezes Łukasz Szeliga marzy także o tym, by realizować te cele, które na każdy moment wydają się kluczowe w rozwoju sportu paraolimpijskiego w Polsce. – Z autopsji mam 100% przekonanie, iż nie ma bardziej skutecznej formy rehabilitacji od tej realizowanej poprzez sport. Dlatego bardzo chciałbym, żeby w końcu na lekcjach wychowania fizycznego mogły ćwiczyć niemal wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami. Brakuje w Polsce kadr instruktorskich i trenerskich z kompetencjami pozwalającymi profesjonalnie prowadzić zajęcia sportowe z osobami z niepełnosprawnościami (również tych zajęć z WF). Wyczynowy sport paraolimpijski i medale z igrzysk paraolimpijskich to najlepsza i najbardziej profesjonalna wizytówka tej przestrzeni. Jednak dotarcie ze sportem do blisko 200 tysięcy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia w różnych szkołach w Polsce to mój najważniejszy cel. To gigantyczne wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć. Przygotowujemy system certyfikacji ww. usprawnień szkoleniowych w odniesieniu do Polskiej i Europejskiej Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Zakładamy w kolejnym etapie pilotażowe wdrażanie projektu #WFdlaWszystkich – dodaje Prezes Szeliga. O tym na ile poszerza się działalność
Komitetu świadczą fakty, czyli poniższe podsumowanie najważniejszych wydarzeń.Działania Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w latach 2015-20202015 rok• Podpisanie umowy sponsorskiej z OTCF (4F) – stroje reprezentacyjne na IP RIO 2016.• Nowe logo PKPar. • Stworzenie księgi znaków i grafiki „key visual” – dedykowana szata graficzna na firmowe materiały biurowe. • Nowy layout strony PKPar: www.paralympic.org.pl • Założenie Fundacji Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. • Realizacja projektu „Olimpijczyk” – przygotowania zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.• Podpisanie porozumienia o współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.• Obsługa wypłaty stypendiów sportowych.2016 rok• Podpisanie umowy z PKN ORLEN jako sponsorem strategicznym PKPar-u na lata 2016 -2017. • Organizacja ceremonii wręczenia nominacji paraolimpijskich, wyjazdu na XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie RIO 2016 oraz konferencji powitalnej na lotnisku im. F. Chopina (Polska reprezentacja zdobyła łącznie 39 medali – 9 złotych, 18 srebrnych, 12 brązowych i zajęła 10 miejsce w klasyfikacji medalowej), Michał Pol zostaje attaché prasowym reprezentacji paraolimpijskiej i zaczyna pełnić rolę ambasadora sportu paraolimpijskiego.• Realizacja projektu „Olimpijczyk” – przygotowania zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.• Nawiązanie współpracy z Pocztą Polską, która po zakończeniu igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro wydała znaczek dedykowany Paraolimpijczykom.• Spotkanie premier Beaty Szydło z paraolimpijczykami. 2017 rok• Wydawnictwo pt. „Dyscypliny paraolimpijskie.”• Wydawnictwo pt. „XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie Rio 2016.”• Realizacja projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami” – etap I. – sekcje pływackie• Realizacja projektu „Nadzieje paraolimpijskie” – etap I. – warsztaty i weekendy sportowo-aktywizujące• Realizacja projektu „Nadzieje sportu akademickiego” – warsztaty sportowo-aktywizujące.• Realizacja projektu międzynarodowych warsztatów sportów zimowych „Snow connects people”.• Organizacja XII Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (European Paralympic Committee) w Katowicach.• TOYOTA zostaje nowym partnerem PKPar (umowa na lata 2017 – 2024).• Organizacja strefy paraolimpijskiej na „Memoriale Kamili Skolimowskiej”.• Organizacja strefy paraolimpijskiej podczas „Narodowego Dnia Sportu”.• Organizacja „WF z Paraolimpijczykiem”: „Lekcja WF-u z Mistrzem” w ramach Tygodnia Integracji w Szkole Podstawowej nr 321 na warszawskim Bemowie.• Zaangażowanie w licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – PKPar przekazał na licytację znicz paraolimpijski z Rio de Janeiro.• Patronat PKPar-u nad koncertem Fundacji Piersi.2018 rok• Realizacja projektu “Sport jest dla Ciebie” – warsztaty sportowo–aktywizujące.• Realizacja projektu “Włącz się do ruchu” – sekcje sportowe.• „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami” – etap II – sekcje pływackie.• Realizacja projektu „Nadzieje paraolimpijskie” – etap II – warsztaty i weekendy sportowo-aktywizujące.• Konferencja prasowa w Muzeum Sportu w siedzibie PKOl- u „Paraolimpijczycy odliczają – 50 dni do Pjongczangu!”, podpisanie porozumienia o współpracy z Polskim Komitetem Sportów Nieolimpijskich i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, prezentacja znaczka wydanego przez Pocztę Polską dedykowanego igrzyskom paraolimpijskim w Pjongczangu.• Organizacja ceremonii nominacji paraolimpijskich (w Pałacu Belweder, nominacje zostały wręczone przez Parę Prezydencką, Prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą), wyjazdu na XII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pjongczangu w Korei Południowej (brązowy medal Igora Sikorskiego, to pierwszy medal w narciarstwie alpejskim niepełnosprawnych od 1988 roku i pierwszy medal zdobyty przez Polaka na monoski), organizacja konferencji prasowej na lotnisku na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie po zakończeniu igrzysk w dniu przylotu reprezentacji.• Wydawnictwo „XII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie PYEONGCHANG 2018.” • Organizacja strefy paraolimpijskiej podczas 20. Pikniku Olimpijskiego.• W każdym kwartale organizacja spotkań w ramach akcji „WF z Paraolimpijczykiem”: • Wydawnictwo pt. „Dyscypliny paraolimpijskie”.• Do grona partnerów PKPar dołączają: Totalizator Sportowy Sp. z o.o; Allianz Polska S.A; PLL LOT, Grupa LUX MED, CITI/CITI HANDLOWY, Poczta Polska S.A., Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich.• Paraolimpijski sukces medialny – post o pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej polskich paralekkoatletów podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie dotarł do blisko 3 800 000 użytkowników (zasięg tylko organiczny). • Spotkanie na PGE Narodowym z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką, a następnie z Parą Prezydencką w Pałacu Prezydenckim, w związku z sukcesami osiągniętymi podczas Paralekkoatletycznych ME w Berlinie.• Organizacja konferencji prasowej i przejazdu przez Polskę uczestników przedsięwzięcia „Blind Race from Kazakhstan” – Polska była jednym z 6 państw, które znalazły się na trasie niezwykłego rajdu Astana – Paryż o długości 5000 km, trasa pokonywana była przez kolarzy, wśród których były osoby niewidome i słabowidzące. • Debiut sztafety PKPar-u w POLAND BUSINESS RUN i zajęcie 9 miejsca na ponad 600 drużyn (PKPar objął to wydarzenie patronatem).• Spotkania motywacyjne Paraolimpijczyków z pracownikami partnerów i sponsorów PKPar-u.• Udział Prezesa Łukasza Szeligi i rzeczniczki Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk w „Wielkim teście o Europie” (program „na żywo” emitowany na antenie TVP1). Przedstawiciele PKPar-u doszli do finału testu.• Ponad 20 udzielonych patronatów.2019 rok• Realizacja projektów: „Bądź AKTYWNY!” – sekcje sportowe; „Sport dla Wszystkich!” – warsztaty sportowo-aktywizujące; • Do grona partnerów PKPar dołączają: IMM oraz Consido.• Polski Komitet Paraolimpijski został zdobywcą Nagrody Biznesu Sportowego DEMES za rok 2018 w kategorii organizacja sportowa.• Wydawnictwo pt. „Sport paraolimpijski – nieograniczone możliwości”.• Obsługa wypłaty stypendiów sportowych w kolarstwie i piłce nożnej.• Spotkania motywacyjne Paraolimpijczyków z pracownikami partnerów i sponsorów PKPar-u.• Organizacja Gali XXI-lecia PKPar i dwudziestolecia istnienia PKPar-u w strukturach międzynarodowych (obecność na gali Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy oraz Ministra Sportu Witolda Bańki, podczas Gali zostały wręczone nagrody 20-lecia PKPar w 18 kategoriach, sportowcom i działaczom zostały wręczone odznaczenia prezydenckie oraz ministerialne, na antenie TVP Sport pojawiła się relacja z Gali.• Gala była poprzedzona konferencją naukową organizowaną przez AWF Katowice we współpracy z PKPar, „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka”.• Organizacja strefy paraolimpijskiej podczas 21. Pikniku Olimpijskiego.• 2 miejsce sztafety PKPar w Poland Business Run na 750 startujących ekip.• Organizacja strefy paraolimpijskiej podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej.• Organizacj
a strefy paraolimpijskiej podczas Narodowego Dnia Sportu.• Uczestnictwo Przedstawicieli PKPar w gali z okazji 30-lecia Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC), z okazji której prezentowane były spoty dotyczące jubileuszu – z Polski nagranie z gratulacjami przekazali Prezydent Andrzej Duda, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Natalia Partyka oraz Katarzyna Rogowiec.• W każdym kwartale organizacja spotkań w ramach akcji „WF z Paraolimpijczykiem”: • Organizacja 1.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2019 roku (obecność na gali Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa WADA Witolda Bańki, Minister Sportu Danuty Dmowskiej – Andrzejuk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Prezesa PFRON Krzysztofa Michałkiewicza, podczas Gali wręczone zostały odznaczenia państwowe i ministerialne, zwycięzcy poszczególnych kategorii Plebiscytu otrzymali specjalnie zaprojektowane przez Andrzeja Renesa statuetki z brązu, które noszą imię Sir Ludwiga Guttmanna – PKPar pozyskał w tym celu zgodę rodziny Sir Guttmanna; statuetki będą przyznawane corocznie, relacja z Gali ukazała się na antenie TVP Sport, TVP1 (program „Pełnosprawni) i była transmitowana na kanale YT PKPar-u.• Blisko 20 udzielonych patronatów.2020 rok• Organizacja międzynarodowych zawodów promujących zimowe sporty paraolimpijskie „EUROPEAN WINTER PARA SPORT EVENT, POLAND 2020” (ParaSki4Europe), projekt został sfinansowany ze środków unijnych w ramach programu ERASMUS+ Sport, do Polski przyjechało blisko 150 sportowców z 15 europejskich krajów.• Realizacja projektu sekcji sportowych „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”.• Wydawnictwo „Tokio2020” – w trakcie realizacji.• W pierwszym kwartale zorganizowano 3 spotkania w ramach akcji „WF z Paraolimpijczykiem”.• W związku z pandemią koronawirusa PKPar zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy #ParaolimpijczycyPomagaja na posiłki dla potrzebujących, przygotowywane przez restaurację DIFFERENT – restaurację w ciemności, w której pracują osoby z niepełnosprawnościami (restauracja jest obsługiwana przez niewidomych kelnerów).• Obsługa wypłaty stypendiów sportowych w kolarstwie i LA.Zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom!Paulina Malinowska-KowalczykRzeczniczka prasowaPolski Komitet Paraolimpijski http://www.paralympic.org.plbiuroprasowe@paralympic.org.pl

Więcej Aktualności