START

Podajemy wyniki IV turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w Bocci w Wągrowcu

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

BC1
1. Lamch Wojciech – Prometeus Konopiska
2. Matoga Damian – Start Poznań
3. Koza Kinga – Start Poznań
4 Skwaryło Robert – AKSON Zamość
BC2
1. Furtak Marika – IKS Zieloni Zielona Góra
2. Barszczyk Patryk – Start Lublin
3. Urbański Mateusz – Start Lublin
4. Kierojczyk Arkadiusz – Start Poznań
BC3
1. Adam Kujawa / asystent Monika Kujawa – Start Bielsko Biała
2. Brożek Łukasz / asystent Jolanta Brożek – Konar Warszawa
3. Owczarz Edyta / asystent Krystyna Owczarz – Start Poznań Start Poznań
4. Najbor Klaudia / asystent Paweł Tyl – Start Zielona Góra
BC5
1. Waksmundzki Mateusz – Start Kielce
2. Bogaczyk Marek – Klub Integracyjny Nowy Sącz
3. Dąbrowski Robert – IKS Zieloni Zielona Góra
4. Urbaniak Bartosz -Start Poznań

Gratulujemy! Do zobaczenia na finale Mistrzostw Polski w listopadzie w Zamościu !
Zawody wspófinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.facebook.com/fundusz.pfron/
https://www.facebook.com/miastowagrowiec/
www.wielspin.pl

Więcej Aktualności