START

Początki „STARTU Poznań” są fundamentem polskiego ruchu Paraolimpijskiego

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

29 czerwca na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się okolicznościowe spotkanie z prof. dr hab. Aleksandrem Kabschem – jednym z założycieli polskiego sportu paraolimpijskiego. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Tomasz Tasiemski Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, prezesi START Romuald Schmidt i Beata Dobak Urbańska oraz dr Piotr Urbański.
Okazją była przypadająca w tym roku 60 rocznica powstania przy poznańskim STARCie pierwszej w kraju Komisji Sportu Inwalidów. Komisja powołała Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów, zapoczątkowując w ten sposób w Polsce zorgnizowane formy uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnością . Pionierską ideę wprowadzali w życie m.in. profesor Aleksander Kabsch, prezes Franciszek Karłowski, profesor Jan Dziedzic. Wśród pierwszych w kraju szkoleniowców był m.in. trener pływania dr Jerzy Szmyt . Działania sprzed 60 lat dały podwaliny pod powstanie Polskiego Sportu Paraolimpijskiego.
Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze, byliśmy pod wrażeniem , niezwykłej osobowości Pana Profesora, promieniującego energią, humorem i świetną pamięcią faktów sprzed ponad półwiecza.
Spotkanie było relacjonowane przez Redakcję Sportową Telewizji Poznań oraz Telewizję WTK

Więcej Aktualności