START

Pierwsze regaty po epidemicznej przerwie

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W dniach 20-21 czerwca na torze regatowym Malta w Poznaniu odbył się I Puchar Polski – Regaty Kontrolne w Sprincie kajakowym. Pierwsze regaty po epidemicznej przerwie zorganizowano z zachowaniem wytycznych i zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Strefa zawodów była terenem zamkniętym obejmującym: parking nad trybunami na ziemnymi, wioskę zawodniczą z wyznaczoną strefą dla klubów.

Poznański START w rywalizacji kanadyjkarzy reprezentowali wychowankowie trenera Pawła Łukaszewicza:

• Zbigniew Olizarowicz (2 m-ce VL1,3 200m)
• Maciej Sobieraj (4 m-ce VL1,3 200m)
• Mateusz Wojciechowski (5 m-ce VL1,3 200m)
a w rywalizacji kajakarzy wystartował (!) sam trener :
• Paweł Łukaszewicz (2 m-ce KL1,3 200m)
oraz Tadeusz Kasprzak, który otrzymał dyskwalifikację za przekroczenie swojego toru

Regaty dofinansowano ze środków: Ministerstwa Sportu, Urzędu Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Zadania Stowarzyszenia START finansowane są m.in. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego #umww https://www.umww.pl/ , https://www.facebook.com/umwwpl
Miasto Poznań #poznanwspiera ; http://bip.poznan.pl/ ,
PFRON #PFRONhttps://www.facebook.com/fundusz.pfron
Ministerstwo Sportu #MinisterstwoSportu https://pl-pl.facebook.com/MSiT.GOV/

Więcej Aktualności