START

Paraolimpijczycy odsłaniają swoje ciała.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

„Paraolimpijczycy” to pierwszy w naszym kraju kalendarz ze sportowcami paraolimpijskimi, który z takim rozmachem wskazuje na dwa główne problemy sportu niepełnosprawnych w Polsce: brak transmisji Igrzysk Paraolimpijskich w telewizji publicznej oraz znikome zainteresowanie sponsorów.

– Dlaczego nie mielibyśmy ich chcieć oglądać w telewizji? Przecież to idealni kandydaci na ambasadorów marek, którzy świetnie sprawdziliby się w kampaniach reklamowych – pyta Bartłomiej Wnuk z Wnuk Consulting, koordynator projektu.

Kalendarz został wydrukowany w nakładzie 300 egzemplarzy, z czego 250 trafi do przedstawicieli władz państwowych, świata mediów i zarządów największych przedsiębiorstw. 50 egzemplarzy można kupić w serwisie Charytatywni Allegro bez ceny minimalnej (www.charytatywni.allegro.pl/paraolimpijczycy).

Cały dochód z aukcji zostanie przeznaczony na szkolenie paraolimpijczyków, które realizuje katowicka Fundacja Bażantowo. Wydaniu kalendarza towarzyszy wystawa, którą w grudniu można oglądać w Bażantowo Sport, w styczniu w Galerii Katowickiej.

– Początkowo myśleliśmy tylko o zdjęciach nagich sportowców. Kalendarz jest wynikiem rozmów Bartka Wnuka z Karoliną Hamer – niepełnosprawną pływaczką, jedną z uczestniczek projektu. Kalendarz nie tylko ma zadanie wypromować tych konkretnych sportowców, ale wszystkich paraolimpijczyków. Chcemy zwrócić w ten sposób uwagę nie tylko mediów, lecz przede wszystkim sponsorów. Wielu z naszych modeli przed obiektywem czuło się jak ryby w wodzie – przekonuje Paweł Szałankiewicz, zaangażowany w przygotowanie sesji zdjęciowej paraolimpijczyków.

Zdjęcia z tzw. backstage’u można oglądać pod adresem https://www.facebook.com/Invisible.Moments.Of.Photography .

(jam)

Więcej Aktualności