START

“OSMOZA”- START Poznań beneficjentem ERASMUS+SPORT.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu jest jedyną polską organizacją, która po raz trzeci została wytypowana do dofinansowania przez Unię Europejską w programie ERASMUS+SPORT .
Rozwijany od 2015 roku ERASMUS+SPORT jest programem współpracy organizacji i instytucji wspierającym działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promującym i upowszechniającym pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem. Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu.
W 2018 roku do Agencji EACEA zarządzającej programem Eramsus wpłynęło na konkurs ponad 509 wniosków z całej Europy, z tego 196 zostało wytypowanych do dofinansowania ( wśród nich tylko 7 projektów z Polski). Aż 119 projektów dotyczyło zadań „małych”. W naszym programie „Partnerskiej współpracy na dużą skalę” dot. priorytetów : włączania społecznego, przemocy, rasizmu i dyskryminacji znaleźliśmy się w elitarnym gronie 19 organizacji. https://eacea.ec.europa.eu/…/selectio…/erasmus-sport-2018_en
Nasz projekt nazywa się : „OSMOZA – innowacyjne wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie społeczne i wyrównujących szanse osób z niepełnosprawnością”.
Osmoza to proces przenikania roztworu o niższym stężeniu do roztworu o stężeniu wyższym, co prowadzi do wyrównania stężeń obu roztworów. Idea projektu przypomina proces osmozy, ale w odniesieniu do wzajemnego przenikania się sportu osób niepełnosprawnych i sportu osób pełnosprawnych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie integracji społecznej i równych szans dla
osób niepełnosprawnych.
Tworząc i rozwijając ponadnarodową sieć 6 organizacji pozarządowych reprezentujących Bułgarię, Chorwację, Estonię, Macedonię, Łotwę i Polskę wprowadzimy do ich praktyki skuteczne i nowoczesne metody podejmowania działań dla podnoszenia świadomości w zakresie niepełnosprawności i pozytywnej roli sportu.
Innowacyjny charakter projektu polega na tym, że korzystamy z nowoczesnych rozwiązań marketingowych. Marketing sportowy będzie podstawą współpracy partnerskich organizacji pozarządowych działających dynamicznie w różnych obszarach sportu i niepełnosprawności. Marketing, wraz z metodami i doświadczeniami w zakresie włączenia społecznego, aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością pozwoli na zwiększenie ich udziału w sporcie i zwiększy integrację społeczną i równość szans.
Jako efekty intelektualne powstanie pakiet standardowych narzędzi marketingowych gotowy do szybkiej adaptacji i wdrożenia przez każdego Partnera. Największą wartością projektu będzie swobodny dostęp do materiałów, których ani Partnerzy, ani inne organizacje nie byłyby w stanie sfinansować i skonstruować samodzielnie. Pakiet narzędzi marketingowych obejmie m.in : „Poradnik marketingowy” – transfer know how, zestaw szablonów do produkcji materiałów promocyjnych, Interaktywną platformę komunikacyjną itp.
Koordynator: Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne START w Poznaniu
Partnerzy:
1. Disabled Croatian Boccia Association; Zagreb, Croatia
2. Estonian Union of Sports for The Disabled (EIL); Tallinn, Estonia
3. Humanitarian Association For Help And Support of The People With Special Needs; Delcevo,
FYR of Macedonia
4. Latvian Paralympic Committee; Riga, Latvia
5. Partners Kyustendil Association; Slokoshtitza, Bulgaria
Czas realizacji 2019-2021.
O Erasmus +Sport
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
http://erasmusplus.org.pl/
https://www.frse.org.pl/
O poprzednich projektach STARTu Poznań:
https://www.facebook.com/START-Erasmus-Sport-Project-17569…/
https://www.facebook.com/erasmusBoccia/
Informacja o nowych projektach na 2019 rok: https://eacea.ec.europa.eu/…/forward-looking-cooperation-pr…

Więcej Aktualności