START

Ogólnopolskie Zawody Bocci w Zielonej Górze28

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” Zielona Góra było organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Niepełnosprawnych w BOCCI, które odbyły się w dniach 25 – 27 września 2015r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Drzonków w Zielonej Górze. W zawodach uczestniczyło około 60 zawodników niepełnosprawnych, reprezentujących 8 organizacji: Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych z Głogowa, Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” z Poznania, Klub Sportowy Inwalidów „Start” ze Szczecina, Klub Sportowy „Konar” z Warszawy, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Prometeus” z Konopisk, Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Bielsko Biała, Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem” Zamość oraz Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” z Zielonej Góry. Wśród nich byli członkowie kadry Polski niepełnosprawnych w bocci.
Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna w grupach BC2 oraz BC3 zgodnie z przepisami BISFed (BC3 – zawodnicy grający przy pomocy specjalistycznej rynny z udziałem asystenta), oraz klasyfikacja zespołowa – open (grupa integracyjna) dla zespołów 3-osobowych.
Zawody umożliwiły uczestnikom konfrontację swoich umiejętności w w/w dyscyplinie sportowej. Zawodnicy mieli możliwość zdobywania punktów rankingowych w tych zawodach, które były jedną z eliminacji do Mistrzostw Polski (Wągrowiec – listopad 2015r.).
Końcowa klasyfikacja Ogólnopolskich Zawodów Niepełnosprawnych w BOCCI
GRUPA BC3
1 miejsce – Edyta Owczarz – IKSON Głogów
2 miejsce – Damian Iskrzycki – BZSR START Bielsko Biała
3 miejsce – Łukasz Brożek – KS KONAR Warszawa
4 miejsce – Zbigniew Bednarek – SON PROMETEUS Konopiska
5 miejsce – Tomasz Niparko – ZSR START Zielona Góra
6 miejsce – Małgorzata Jakubowska – ZSR START Zielona Góra
7 miejsce – Klaudia Najbor – ZSR START Zielona Góra
8 miejsce – Michał Kozyrski – AKSON KROK ZA KROKIEM Zamość
9 miejsce – Katarzyna Ukleja – ZSR START Zielona Góra
10 miejsce – Leszek Lorens – SSR START Poznań
GRUPA BC2
1 miejsce – Patryk Szuba – KS KONAR Warszawa
2 miejsce – Marcin Kiciak – AKSON KROK ZA KROKIEM Zamość
3 miejsce – Anna Gruchot – ZSR START Zielona Góra
4 miejsce – Konrad Lipowski – KS KONAR Warszawa
5 miejsce – Sylwia Nabrdalik – SON PROMETEUS Konopiska
6 miejsce – Kamil Pomarański – AKSON KROK ZA KROKIEM Zamość
7 miejsce – Aleksandra Włodarczyk – ZSR START Zielona Góra
8 miejsce – Bartłomiej Portała – ZSR START Zielona Góra
9 miejsce – Bolesław Sobolewski – KS KONAR Warszawa
GRUPA INTEGRACYJNA
1 miejsce – KSI START Szczecin – zespół I
2 miejsce – IKSON Głogów
3 miejsce – KSI START Szczecin – zespół II
4 miejsce – SSR START Poznań
5 miejsce – ZSR START Zielona Góra
6 miejsce – KS KONAR Warszawa

Więcej Aktualności