START

Nasi kręglarze w Śremie.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Kręglarze w Śremie (zdjęcia: 5)
Nieco spóźniona informacja ale warta publikacji bo kręglarstwo w Stowarzyszeniu START jest ewenementem w skali całego kraju.
Ponieważ w Polsce nie ma systemu współzawodnictwa w tej dyscyplinie wśród osób niepełnosprawnych z wyjątkiem osób niewidomych sekcja jest członkiem Okręgowego Związku Kręglarskiego – zawodnicy biorą udział w corocznych indywidualnych mistrzostwach okręgu, memoriałach w kręglarstwie parkietowym i klasycznym, zawodach okolicznościowych .Klub SOKÓŁ Śrem w dniu 11listopada 2014r. na kręgielni parkietowej zorganizował tradycyjny Turniej Niepodległości, rywalizowało 95 osób w tym 12 zawodników STARTU Poznań.Najlepsze wyniki naszych zawodników:
Konieczka Piotr 263pkt
Król Marian 259
Bartkowiak Barbara 256
Ruta Waldemar 250
Gawłowska Regina 246
Kowalski Sławomir 245Turniej był bardzo udany dla zawodników miejscowego klubu.
Więcej na: www.tkkf-sokol.srem.pl
zapraszamy także do odwiedzenia naszej galerii.Start na jedynej kręgielni parkietowej jest bardzo trudny /inna technika gry/ ale sprawia nam bardzo duże zadowolenie z udziału w tym Turnieju gdzie atmosfera jest wspaniała a klimat niezapomniany.Marian Buczkowski i Marian KrólSzkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań , PFRON, PZSN START i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności