START

Na miejsca !!! Gotowi !!! START !!!… Po raz 20-ty !!!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

9 maja, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach odbyły się jubileuszowe, XX Zawody w Lekkiej Atletyce dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor OSW, mgr Maria Tomaszewska. Zawodników powitał także p. Mariusz Kubiak – przedstawiciel Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesi poznańskiego Stowarzyszenia START Romuald Schmidt i Beata Dobak-Urbańska.
Ponad 60 zawodników, z pięciu ośrodków w Polsce i dwóch z Czech i Słowacji, rywalizowało w skoku w dal, pchnięciu kulą, rzucie piłeczką palantową, w biegu na 60m i crossie – 600 i 1000 m.
Jak zawsze, od 20 lat, tak i tym razem Kierownikiem Zawodów i głównym animatorem był trener naszej sekcji LA, wychowawca para olimpijczyków z Igrzysk w Barcelonie, Sydney, Atenach, Pekinu, Londynu i Rio – Wiesław Pawlak.
Start Poznań ufundował specjalny Puchar.

Więcej Aktualności