START

Młodzi lekkoatleci po raz 25-ty spotkali się w Owińskach !!!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W poniedziałek, 15-go maja, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach odbył się już 25-ty międzynarodowy miting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Do Owińsk przyjechali zawodnicy z Czech, Słowacji, zawodnicy z Bydgoszczy oraz silna i liczna grupa zawodników gospodarzy z Owińsk – podopiecznych Trenera naszej sekcji paralekkoatletycznej Wiesława Pawlaka.
Zawody swoją obecnością uświetnili: Andrzej Wróbel – były utytułowany zawodnik sekcji lekkoatletycznej naszego Stowarzyszenia, a obecnie trener naszej sekcji lekkoatletycznej, oraz Małgorzata Ignasiak i Mateusz Michalski – byli utytułowani zawodnicy sekcji lekkoatletycznej naszego Stowarzyszenia, którzy zdobywali medale najważniejszych imprez w Polsce i na świecie, a swoją karierę sportową zaczynali w Owińskach, pod skrzydłami Trenera Wiesława Pawlaka.
W zawodach udział wzięło kilkudziesięciu zawodników, którzy rywalizowali w pięciu konkurencjach lekkoatletycznych. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych zawody przebiegły w miłej atmosferze, a zawodnicy osiągnęli wiele wartościowych rezultatów
Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych czekały medale, które wręczali Małgorzata Ignasiak, Mateusz Michalski oraz Tomasz Rosik.
Podczas ceremonii zamknięcia mitingu uczestnicy mogli zobaczyć krótki pokaz koszykówki na wózkach w wykonaniu Tomasza Rosika – naszego wieloletniego zawodnika, aktualnie trenującego koszykówkę na wózkach.
Ogromne gratulacje należą się wszystkim Zawodniczkom oraz Zawodnikom, którzy wzięli udział w Mitingu, a przede wszystkim Trenerowi Wiesławowi Pawlakowi, który już po raz 25-ty zorganizował tą wspaniałą imprezę sportową, która z roku na rok gromadzi co raz więcej uczestników.
GRATULUJEMY !!!

Więcej Aktualności