START

Kulnie Mistrzowskie podczas Kulania Gwiazdkowego

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

 1. Pełnoletnie;
 2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

 1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
 2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
  W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

22 stycznia na kręgielni Czarna Kula, w czasie tradycyjnego Kulania Gwiazdkowego, zostały ogłoszone wyniki Kulania Mistrzowskiego Sekcji Kręglarskiej Startu Poznań w 2017 roku.
Najlepszym zawodnikom wyróżnienia wręczyli trener Jerzy Gessner, Wiceprezes PZK Henryk Kulinowski i Prezesi poznańskiego Startu.
W czasie zawodów odbyła się także uroczystość 55 rocznicy pracy trenerskiej Jerzego Gessnera.
 
Rezultaty:
2 tory po 30 rzutów (15 pełnych i 15 zbieranych), 6 najlepszych wyników z 7 „kulań”.
 
Kobiety

 1. Gawłowska Regina
 2. Stachowiak Maria
 3. Bartkowiak Barbara

 
Mężczyźni

 1. Król Marian
 2. Ruta Waldemar
 3. Konieczka Piotr

 
Wyniki 3 kręgielni 2017r. (asfalt-bowling-parkiet)
Kobiety:

 1. Gawłowska Regina
 2. Stachowiak Maria
 3. Bartkowiak Barbara

 
Mężczyźni:

 1. Ruta Waldemar
 2. Kowalski Sławomir
 3. Konieczka Piotr

Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności