START

„Kulanie Gwiazdkowe”

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

 1. Pełnoletnie;
 2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

 1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
 2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
  W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

„Kulanie Gwiazdkowe” ma wieloletnią tradycję – zamyka roczne współzawodnictwo w sekcji kręglarskiej i jak co roku odbywa się na torach KS ”Czarna kula”. W tym roku gośćmi specjalnymi zawodów byli : wiceprezes Polskiego Związku Kręglarskiego – Henryk Kulinowski i Prezes Klubu Sportowego „Czarna Kula” Bronisław Bednarek.
Kręglarze Stowarzyszenia tworzą autentyczną „sportową rodzinę”, której trenerem od 54 lat jest Jerzy Gessner –  „ojcem” polskiego kręglarstwa niepełnosprawnych. W maju 1962 założył, w ramach Spółdzielni Inwalidów pierwszą w Polsce sekcję kręglarską, przy poznańskim „Starcie.
Rezultaty Kulania mistrzowskiego  2015 :
2 tory po 30 rzutów 15 pełnych i 15 zbieranych
6 najlepszych wyników  z 7 kulań.
Kobiety:

 1. Stachowiak Maria      1411/1012-399/
 2. Gawłowska Regina    1383/989-394/
 3. Barbara Bartkowiak   1251/891-360/

Mężczyźni:

 1. Król Marian              1449/994-455/
 2. Kowalski Sławomir  1442/1004-438/
 3. Konieczka Piotr        1429/1027-402/

 
Wyniki 3 kręgielni/asfalt-bowling-parkiet/
Kobiety:

 1. Gawłowska Regina   817/239-305-273/
 2. Maria Stachowiak     706/254-244-208/
 3. Barbara Bartkowiak  649/216-205-228/

Mężczyźni:

 1. Ruta Waldemar             787/265-254-268/
 2. Kowalski Sławomir      758/245-264-249/
 3. Król Marian                  718/255-199-264/

 
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności