START

IV Międzynarodowy Turniej Bocci, Poznań 2019 otwarty

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W piątek 28 czerwca w Poznaniu rozpoczął się IV Międzynarodowy Turniej Bocci,
Startują reprezentacje Belgii, Czech, Anglii, Rosji, Szwecji , Ukrainy i Polski . W uroczystym otwarciu udział wzięli udział m.in. Senator RP Jan Filip Libicki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, wiceprezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomasz Maruszewski, Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Ewa Bąk, Wicedyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Mariusz Kubiak, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania Dorota Potejko, Dyrektor Odziału Wlkp.W PFRON Anna Skupień .

Atrakcją otwarcia był występ wokalny Agnieszki Kubickiej oraz błyskawiczny turniej Bocci rozegrany przez naszych gości wicemarszałka Jacka Bogusławskiego i wiceprezesa Tomasza Maruszewskiego !

Turniej zorganizowany Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START w Poznaniu we współpracy z Polskim Związkiem Bocci potrwa do niedzieli 30 czerwca. Zapraszamy do hali POSiR na „Chwiałce”.

Turniej jest wspierany finansowo przez Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Cieszyła obecność przedstawicieli PFRON , bo dzięki wieloletniemu wsparciu Funduszu Boccia stała się w całej Polsce najszybciej rozwijającym się sportem paraolimpijskim !

#umww https://www.umww.pl/ , https://www.facebook.com/umwwpl Miasta Poznań #poznanwspiera ; http://bip.poznan.pl/ , PFRON #PFRON, https://www.facebook.com/fundusz.pfron

Więcej Aktualności