START

Instytut Sportu – szkolenie Akademii Trenerskiej – "Sport osób niepełnosprawnych – klasyfikacja medyczna zawodników"

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

11 maja w Instytucie Sportu w Warszawie Akademia Trenerska zorganizowała szkolenie „Sport osób niepełnosprawnych – klasyfikacja medyczna zawodników” z udziałem trenerów sportu paraolimpijskiego różnych dyscyplin, przedstawicieli centralnych stowarzyszeń sportu paraolimpijskiego i osób współpracujących z zawodnikami niepełnosprawnymi. W tak ważnym szkoleniu nie mogło zabraknąć STARTu Poznań ( m.in. trenera Andrzeja Wróbla ).

Wykłady prowadzili specjaliści sportu niepełnosprawnych. Z prezentacją „Nabór zawodników do sportu paraolimpijskiego – praktyka trenerska i klasyfikatora” wystąpiła Beata Dobak-Urbańska – Międzynarodowy Klasyfikator Parakajakarstwa , Narodowy Klasyfikator Bocci . Uczestnicy zapoznali się z wybranymi problemami i zawiłościami w klasyfikacji w sporcie niepełnosprawnych prezentowanymi przez dr hab. Bartosza Molika, międzynarodowego klasyfikatora w koszykówce na wózkach, profesora AWF Warszawa, profesora Andrzeja Kosmola, pracownika naukowego AWF Warszawa, członka IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity), prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz gościa specjalnego Rudi van den Abbeele, międzynarodowego klasyfikatora w sporcie niepełnosprawnych, prezydenta IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports Federation).

Jedną z konstatacji wczorajszej dyskusji był fakt, że sport paraolimpijski przez ostatnie lata bardzo się rozwinął i proces profesjonalizacji będzie dalej postępował. Znacząco poprawiła się jakość klasyfikacji pod względem kompetencji klasyfikatorów oraz kryteriów klasyfikacji, które są coraz bardziej precyzyjne, „oparte na dowodach”, jasne i klarowne dla trenerów i ich zawodników.

Więcej Aktualności