START

I edycja projektu „ASOS” „Przyjaciele wolontariatu senioralnego”

Zajęcia plastyczne, Bocci i animacje taneczne były jednymi z wielu tematów szkoleń w czasie turnusu rehabilitacyjnego z elementami sportu w Wągrowcu.
Celem projektu Stowarzyszenia START  jest aktywizacja 40 seniorów niepełnosprawnych ruchowo do działań wolontarystycznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Projekt realizujemy w ramach konkursu ASOS – edycja 2016, który jest elementem Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.
„Tworzymy przestrzeń dla rozwoju osób starszych. Chcemy wykorzystać potencjał, kwalifikacje i doświadczenie seniorów. Czas spędzony na emeryturze nie musi wiązać się z nudą. Warto inwestować w twórcze i edukacyjne projekty dla osób starszych” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Więcej Aktualności