START

Gala 70-lecia Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie była okazją do podziękowań i przypomnienia, jaką misję społeczną pełni PZSN „Start” i zrzeszone w nim organizacje.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Z okazji Jubileuszu osobom zasłużonym dla naszego ruchu sportowego wręczono odznaczenia państwowe, odznaki i medale okolicznościowe. Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych odznaczona została Beata Dobak-Urbańska, złotą odznaką Za Zasługi dla Sportu Andrzej Wróbel, a brązową odznaką Za Zasługi dla Sportu – Wiesław Pawlak. Jubileuszowe medale 70-lecia otrzymali profesor-Tomasz Tasiemski i wieloletni szef Działu Sportu SSI ”Start” – Jacek Malejka .
Cieszymy się, że wśród osób wyróżnionych znaleźli się nasi członkowie, którzy od kilkudziesięciu lat tworzyli lub wciąż tworzą w barwach poznańskiego „Startu” historię polskiego sportu osób niepełnosprawnych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Więcej Aktualności