START

Bułgarskie spotkanie inicjujące projekt BOCCIA programu Erasmus + Sport

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W bułgarskim Kjustendił  w dniach od 10 do  15 lipca miało miejsce spotkanie liderów projektu  „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”  dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Sport . Miting został bardzo dobrze przygotowany przez Veskę Milanovą i Mirę Taskovą z organizacji Partners Kyustendil.
Projekt, w którym Stowarzyszenie START jest liderem   realizowany jest  przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych,  specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.  Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijskąBoccia, w której promowaniu i rozwoju  nasze Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie.  Priorytetem projektu  jest „ promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”
 
Kolejnym zadaniem będą    warsztaty szkoleniowe z udziałem ponad 30 osób z  6 krajów zaplanowane w dniach 23-29 sierpnia w Polsce w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu

Więcej Aktualności