START

Boccia w Głogowie – Mistrzostw Polski dzień pierwszy

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W Głogowie rozpoczęły się eliminacje Mistrzostw Polski w Bocci organizowane przez poznański „Start” we współpracy z Cichymi Pracownikami Krzyża i miastem Głogów a współfinansowane są przez PFRON.
Pierwszego dnia Mistrzostw w hali widowiskowo – sportowej KS Chrobry zmierzyli się zawodnicy grupy paraolimpijskiej reprezentujący Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie – gospodarza zawodów, Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo Rehabilitacyjne „Start”  w Bielsku Białej, Zrzeszenie
Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w  Zielonej Górze, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji  „Start” w  Kielcach, Integracyjny Klub Sportowy „Zieloni” w Zielonej Górze, Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach, Klub Sportowy „Pamara Boccia” w Lublinie, Klub Sportowy „Konar” w  Warszawie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok Za Krokiem” w Zamościu  i Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne  „Start”  w Poznaniu.
Już dzisiaj można śmiało stwierdzić,  że  Mistrzostwa  są wspaniale zorganizowane. Zawdzięczamy to osobistemu zaangażowaniu siostry Małgorzaty Malskiej  i Cichych Pracowników Krzyża a także władzom samorządowym miasta Głogowa. Idea zorganizowania Mistrzostw  Bocci po raz pierwszy w tym mieście uzyskała od samego początku wsparcie m.in. pani Bożeny
Kowalczykowskiej  – wiceprezydenta Miasta i kierownictwa Klubu Sportowego „Chrobry Głogów”.
Czekają nas jeszcze rozgrywki w grupy integracyjnej z zawodnikami reprezentującymi Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bolesławcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach, Klub Kibiców Niepełnosprawnych „Chrobry” Głogów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Głogowie , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy.

Więcej Aktualności