START

Boccia w Głogowie – Mistrzostw Polski dzień pierwszy

W Głogowie rozpoczęły się eliminacje Mistrzostw Polski w Bocci organizowane przez poznański „Start” we współpracy z Cichymi Pracownikami Krzyża i miastem Głogów a współfinansowane są przez PFRON.
Pierwszego dnia Mistrzostw w hali widowiskowo – sportowej KS Chrobry zmierzyli się zawodnicy grupy paraolimpijskiej reprezentujący Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie – gospodarza zawodów, Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo Rehabilitacyjne „Start”  w Bielsku Białej, Zrzeszenie
Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w  Zielonej Górze, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji  „Start” w  Kielcach, Integracyjny Klub Sportowy „Zieloni” w Zielonej Górze, Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach, Klub Sportowy „Pamara Boccia” w Lublinie, Klub Sportowy „Konar” w  Warszawie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok Za Krokiem” w Zamościu  i Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne  „Start”  w Poznaniu.
Już dzisiaj można śmiało stwierdzić,  że  Mistrzostwa  są wspaniale zorganizowane. Zawdzięczamy to osobistemu zaangażowaniu siostry Małgorzaty Malskiej  i Cichych Pracowników Krzyża a także władzom samorządowym miasta Głogowa. Idea zorganizowania Mistrzostw  Bocci po raz pierwszy w tym mieście uzyskała od samego początku wsparcie m.in. pani Bożeny
Kowalczykowskiej  – wiceprezydenta Miasta i kierownictwa Klubu Sportowego „Chrobry Głogów”.
Czekają nas jeszcze rozgrywki w grupy integracyjnej z zawodnikami reprezentującymi Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bolesławcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach, Klub Kibiców Niepełnosprawnych „Chrobry” Głogów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Głogowie , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy.

Więcej Aktualności