START

Asos – „Przyjaciele wolontariatu senioralnego” – rekrutacja rozpoczęta

 
Z radością pragniemy poinformować iż Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START w Poznaniu wygrało
otwarty konkurs grantowy w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych edycja 2016.
Rekrutacja:
Działania projektowe skierowane są do 40 niepełnosprawnych seniorów 60+ z przynajmniej lekkim stopniem niepełnosprawności z Poznania oraz okolic. W związku z przewidzianymi działaniami będą to osoby niepełnosprawne ze względu na dysfunkcję narządu ruchu. Nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będziemy starali się w ramach rekrutacji dbać o równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn, jednakże z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, iż aktywnych ruchowo niepełnosprawnych kobiet w wieku senioralnym jest znacznie więcej niż mężczyzn. Do działań projektowych rekrutowani będą niepełnosprawni seniorzy, którzy wykazują dostateczną aktywność ruchową, albo są w stanie ją osiągnąć poprzez zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu (opinia trenera/lekarza) oraz są dyspozycyjni.
aplikacje proszę kierować na: start@www.start.org.pl
Celem projektu jest aktywizacja 40 seniorów niepełnosprawnych ruchowo do działań wolontarystycznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie 16 maja 2016 – 31 grudnia 2016. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz spotkania motywacyjne związane z wolontariatem w zakresie animacji czasu wolnego oraz zajęć sportowych (sędzia w trakcie zawodów sportowych oraz asystent trenera sportowego np. bocci oraz pływania). Seniorzy po szkoleniu wyjadą w roli asystentów na turnusy rehabilitacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. W trakcie trwania całego projektu seniorzy będą uczęszczać raz w tygodniu na zajęcia sportowo – aktywizujące. Po wakacjach seniorzy – wolontariusze będą kontynuowali i pogłębiali swoją wiedzę z zakresu wolontariatu sportowego oraz integracyjnego. W ciągu roku będą pomagać niepełnosprawnym zawodnikom na zajęciach sportowo rekreacyjnych, oraz będą aktywnie uczestniczyć w organizowaniu wszystkich wydarzeń realizowanych przez Wnioskodawcę. W ramach swoich zajęć przygotują także jedno wydarzenie taneczno – integracyjne oraz spotkanie wigilijne dla członków Stowarzyszenia oraz sympatyków.
 
 
 
 

Więcej Aktualności