START

Asos – „Przyjaciele wolontariatu senioralnego” – rekrutacja rozpoczęta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 
Z radością pragniemy poinformować iż Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START w Poznaniu wygrało
otwarty konkurs grantowy w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych edycja 2016.
Rekrutacja:
Działania projektowe skierowane są do 40 niepełnosprawnych seniorów 60+ z przynajmniej lekkim stopniem niepełnosprawności z Poznania oraz okolic. W związku z przewidzianymi działaniami będą to osoby niepełnosprawne ze względu na dysfunkcję narządu ruchu. Nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będziemy starali się w ramach rekrutacji dbać o równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn, jednakże z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, iż aktywnych ruchowo niepełnosprawnych kobiet w wieku senioralnym jest znacznie więcej niż mężczyzn. Do działań projektowych rekrutowani będą niepełnosprawni seniorzy, którzy wykazują dostateczną aktywność ruchową, albo są w stanie ją osiągnąć poprzez zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu (opinia trenera/lekarza) oraz są dyspozycyjni.
aplikacje proszę kierować na: start@www.start.org.pl
Celem projektu jest aktywizacja 40 seniorów niepełnosprawnych ruchowo do działań wolontarystycznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie 16 maja 2016 – 31 grudnia 2016. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz spotkania motywacyjne związane z wolontariatem w zakresie animacji czasu wolnego oraz zajęć sportowych (sędzia w trakcie zawodów sportowych oraz asystent trenera sportowego np. bocci oraz pływania). Seniorzy po szkoleniu wyjadą w roli asystentów na turnusy rehabilitacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. W trakcie trwania całego projektu seniorzy będą uczęszczać raz w tygodniu na zajęcia sportowo – aktywizujące. Po wakacjach seniorzy – wolontariusze będą kontynuowali i pogłębiali swoją wiedzę z zakresu wolontariatu sportowego oraz integracyjnego. W ciągu roku będą pomagać niepełnosprawnym zawodnikom na zajęciach sportowo rekreacyjnych, oraz będą aktywnie uczestniczyć w organizowaniu wszystkich wydarzeń realizowanych przez Wnioskodawcę. W ramach swoich zajęć przygotują także jedno wydarzenie taneczno – integracyjne oraz spotkanie wigilijne dla członków Stowarzyszenia oraz sympatyków.
 
 
 
 

Więcej Aktualności