START

Aktywni Kręglarze

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

17 i 18 marca  2017r., na torach kręgielni Czarna Kula w Poznaniu, rozegrany został kolejny Turniej PZK o Grand Prix Polski do pełnych na 60 rzutów, w których brało udział 8 członków naszej sekcji kręglarskiej.
W kategorii Kobiet (startowało 20 zawodniczek) co stało się już tradycją, bardzo dobrze wypadły Reprezentantki „Startu” Regina Gawłowska (334pkt) – była piąta, a Maria Stachowiak (328pkt) – siódma. Zwyciężyła Izabela Cwojdzińska (367pkt).
W kategorii Mężczyzn startowało 6 naszych Reprezentantów, którzy zajęli następujące miejsca:
29 – Waldemar Ruta (338 pkt)
38 – Sławomir Kowalski (331 pkt)
42 – Marian Król (329 pkt)
57 – Krzysztof Nowak
60 – Piotr Konieczka
67 – Jerzy Mierzyński
W tej kategorii Mężczyzn najlepszy okazał się Władysław Konarkowski, który wygrał osiągając wynik 369 pkt.
W tym miejscu warto przypomnieć, że wielką satysfakcję sprawia naszym Koleżankom i Kolegom możliwość rywalizacji w poważnych zawodach na różnych kręgielniach z osobami pełnosprawnymi.

TAK TRZYMAĆ!!!

Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności