START

Aktywne, wrześniowe roztrenowanie poznańskich lekkoatletów

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W okresie roztrenowania we wrześniu młodzi lekkoatleci naszej sekcji uczestniczyli w cyklu zawodów organizowanych przez szkoły dla niewidomych z Opavy (Czechy) i Levoczy (Słowacja).
Startowaliśmy w wyścigu crossowym na tandemach w Znojmo na Morawach. Nieźle wypadliśmy w turniejach piłki bramkowej, goalballa, showdownu, i kręgli. Jednak – mimo jesiennego chłodu na Słowacji,  bezkonkurencyjni byliśmy w lekkiej atletyce – relacjonuje Wiesław Pawlak, trener sekcji lekkiej atletyki poznańskiego Startu.
Wyjazdy obejmowały również rajdy turystyczne w Parkach Narodowych: Podyji (Czechy) i w Wysokich Tatrach (Słowacja). Pobyt członków naszej sekcji w w/w krajach zrealizowano dzięki środkom finansowym w ramach wymiany międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej Aktualności