START

40 lat Szkolnego Klubu Sportowego JANTAR w Racocie. Paraolimpijczycy w tle

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Niedawno w Zespole Szkół w Racocie dawnym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków Pan Senator Wojciecha Ziemniak gościł delegację STARTu Poznań i organizacji ASD DisBoccia z Włoch .
Szkolny Klub Sportowego JANTAR powstał 40 lat temu z inicjatywy ówczesnego nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Racocie – Wojciecha Ziemniaka – posła na Sejm RP , Senatora RP. 40-lecie SKS JANTAR oraz 35-lecie Klubu Olimpijczyka JANTAR. To kluby o dorobku, jakiego najprawdopodobniej nie ma inny szkolny klub na świecie. Jego członkowie byli na ponad 50-ciu wyjazdach zagranicznych, w tym na kilkunastu igrzyskach olimpijskich oraz na grubo ponad pół tysiąca wyjazdów krajowych.
W szkole obejrzeliśmy wystawę z działalności SKS JANTAR. Z satysfakcją spotkaliśmy na wystawie fotografie naszych paraolimpijczyków – Andrzeja Wróbla, Ani Szymul, Andrzeja Ludzkowskiego i Michała Kotkowskiego. #WojciechZiemniak od zawsze łączył w swojej działalności sportowców ruchu paraolimpijskiego i olimpijskiego.

Więcej Aktualności