START

25 lat „ H2O +Adrenalina”

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Fundacja Aktywni Bez Barier z Poznania organizuje w dniach 5-7 sierpnia w Margoninie i Wągrowcu Ogólnopolskie Zawody Integracyjne w Sportach Wodnych. Stowarzyszenie START jako „starszy brat Fundacji” kibicuje i dyskretnie patronuje zawodom. Czujemy duchową więź z promotorami idei sportów wodnych osób z niepełnosprawnością a zwłaszcza adaptowanego narciarstwa wodnego.
Mamy ku temu ważny powód. Otóż latem 1996 nasz alpejczyk monoski – paraolimpijczyk z Lillehammer Tomasz Tasiemski wraz z partnerem Romualdem Schmidtem odbył staż naukowo-dydaktyczny w Recreation Unlimited Foundation Ashley/Ohio w USA . Jako pierwszy Polak w historii przeszedł szkolenie „water sitski” – narciarstwa wodnego dla osób po Urazach Rdzenia Kręgowego zorganizowane przez amerykańską fundację w miejscowości Akron. Rok później w w Wągrowcu START zorganizował pierwszy w Polsce kurs narciarstwa wodnego sitski. Już od 25 lat na „startowskich” obozach Aktywnych w Wągrowcu i dziecięcych obozach Szkoły Przetrwania w Woli program „H2O +Adrenalina” był i wciąż pozostaje główną atrakcją.
Na zdjęciu : Rok 1996 – pierwsza jazda Tomasza Tasiemskiego w Akron
Programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu #startpoznanpolska
są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego https://www.umww.pl/ ; https://www.facebook.com/umwwpl ;

Więcej Aktualności