START

14 grudnia 2015 – Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

14 grudnia w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie miała miejsce konferencja podsumowująca realizację pierwszego etapu projektu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W czasie konferencji Łukasz Szeliga – prezes PKPar i Andrzej Kraśnicki prezes PKOl uroczyście podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Komitetem Paraolimpijskim. W otwarciu konferencji brał udział Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Zaproszenie na konferencje przyjęli m.in. bardzo zasłużeni dla polskiego sportu paraolimpijczycy – seniorzy .
W programie znalazło się m.in. wystąpienie Romualda Schmidta o organizacji Igrzysk Paraolimpijskich Rio’2016 . Zawodnicy Klubu Sportowego „Konar” wspierani przez szkoleniowców Polskiego Związku Bocci dali pokaz Bocci. Spotkanie w Centrum Olimpijskim zakończyła debata prowadzona przez dziennikarzy sportowych i komentatorów Karolinę Szostak i Przemysława
Babiarza.

 

Więcej Aktualności