START

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy , że 27 listopada odeszła Ś.P. URSZULA BOBER

Urszula Bober urodziła się w 1925 roku. W 1961  r. znalazła się w gronie  założycieli polskiego sportu paraolimpijskiego tworzących  przy Zrzeszeniu Sportowym START  w Poznaniu pierwszą w Polsce Komisję Wychowania Fizycznego i Sportu Inwalidów. W latach 1978 – 1993 roku była Główną księgową  naszego Stowarzyszenia.  Pracę dla organizacji „startowskiej”   traktowała jako misję . Zapamiętamy Ją […]