START

Żyj aktywnie ! Dzień Osób z Niepełnosprawnością , Poznań czwartek 23 maja 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będą gospodarzami Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W programie m.in. pokaz gry w BOCCIĘ z włączeniem publiczności – prowadzony przez Stowarzyszenie START w Poznaniu i Polski Związek Bocci.

Szczegóły :
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 w Poznaniu

10.00 – 13.00 CZĘŚĆ AKTYWIZUJACA (hol)
Boccia dla wszystkich chętnych (pokaz gry z włączeniem publiczności)

10.00 – 15.00 CZĘŚĆ INFORMACYJNA (hol)
Stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które działają na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi
13.30 – 16.00 CZĘŚĆ WYKŁADOWA (sala 2.1)
Wykłady i prezentacje zaproszonych gości z możliwością zadawania pytań
13.30 „Pracownik z niepełnosprawnością na rynku pracy objęty systemem wsparcia PFRON” (PFRON)
14.00 „Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnością” (dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
14.30 „Jak autonomizować osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Studium przypadku WTZ Pomost” (WTZ Pomost)
15.00 Prelekcje nt. rehabilitacji leczniczej i rent (ZUS)

www.zus.pl/dzienON

Więcej Aktualności

Skip to content