START

“OSMOZA”- START Poznań beneficjentem ERASMUS+SPORT.

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu jest jedyną polską organizacją, która po raz trzeci została wytypowana do dofinansowania przez Unię Europejską w programie ERASMUS+SPORT .
Rozwijany od 2015 roku ERASMUS+SPORT jest programem współpracy organizacji i instytucji wspierającym działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promującym i upowszechniającym pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem. Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu.
W 2018 roku do Agencji EACEA zarządzającej programem Eramsus wpłynęło na konkurs ponad 509 wniosków z całej Europy, z tego 196 zostało wytypowanych do dofinansowania ( wśród nich tylko 7 projektów z Polski). Aż 119 projektów dotyczyło zadań „małych”. W naszym programie „Partnerskiej współpracy na dużą skalę” dot. priorytetów : włączania społecznego, przemocy, rasizmu i dyskryminacji znaleźliśmy się w elitarnym gronie 19 organizacji. https://eacea.ec.europa.eu/…/selectio…/erasmus-sport-2018_en
Nasz projekt nazywa się : „OSMOZA – innowacyjne wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie społeczne i wyrównujących szanse osób z niepełnosprawnością”.
Osmoza to proces przenikania roztworu o niższym stężeniu do roztworu o stężeniu wyższym, co prowadzi do wyrównania stężeń obu roztworów. Idea projektu przypomina proces osmozy, ale w odniesieniu do wzajemnego przenikania się sportu osób niepełnosprawnych i sportu osób pełnosprawnych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie integracji społecznej i równych szans dla
osób niepełnosprawnych.
Tworząc i rozwijając ponadnarodową sieć 6 organizacji pozarządowych reprezentujących Bułgarię, Chorwację, Estonię, Macedonię, Łotwę i Polskę wprowadzimy do ich praktyki skuteczne i nowoczesne metody podejmowania działań dla podnoszenia świadomości w zakresie niepełnosprawności i pozytywnej roli sportu.
Innowacyjny charakter projektu polega na tym, że korzystamy z nowoczesnych rozwiązań marketingowych. Marketing sportowy będzie podstawą współpracy partnerskich organizacji pozarządowych działających dynamicznie w różnych obszarach sportu i niepełnosprawności. Marketing, wraz z metodami i doświadczeniami w zakresie włączenia społecznego, aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością pozwoli na zwiększenie ich udziału w sporcie i zwiększy integrację społeczną i równość szans.
Jako efekty intelektualne powstanie pakiet standardowych narzędzi marketingowych gotowy do szybkiej adaptacji i wdrożenia przez każdego Partnera. Największą wartością projektu będzie swobodny dostęp do materiałów, których ani Partnerzy, ani inne organizacje nie byłyby w stanie sfinansować i skonstruować samodzielnie. Pakiet narzędzi marketingowych obejmie m.in : „Poradnik marketingowy” – transfer know how, zestaw szablonów do produkcji materiałów promocyjnych, Interaktywną platformę komunikacyjną itp.
Koordynator: Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne START w Poznaniu
Partnerzy:
1. Disabled Croatian Boccia Association; Zagreb, Croatia
2. Estonian Union of Sports for The Disabled (EIL); Tallinn, Estonia
3. Humanitarian Association For Help And Support of The People With Special Needs; Delcevo,
FYR of Macedonia
4. Latvian Paralympic Committee; Riga, Latvia
5. Partners Kyustendil Association; Slokoshtitza, Bulgaria
Czas realizacji 2019-2021.
O Erasmus +Sport
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
http://erasmusplus.org.pl/
https://www.frse.org.pl/
O poprzednich projektach STARTu Poznań:
https://www.facebook.com/START-Erasmus-Sport-Project-17569…/
https://www.facebook.com/erasmusBoccia/
Informacja o nowych projektach na 2019 rok: https://eacea.ec.europa.eu/…/forward-looking-cooperation-pr…

Więcej Aktualności

Skip to content